Το νέο βιβλίο του καθηγητή Δ. Μπουραντά, που ήδη έγινε Best seller αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τη βιβλιογραφία της ηγεσίας της αυτo-ηγεσίας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, που κρατά τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση, εκλαϊκεύονται και γίνονται πλήρως κατανοητές έννοιες, αρχές και διδάγματα, που συνιστούν μια χρήσιμη πυξίδα για όλους όσους θέλουν να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή.

Πρόκειται για ένα βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα στελέχη των εταιρειών και κυρίως τους ανθρώπους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενδεχομένως και αποδοτικότερο οποιουδήποτε εταιρικού σεμιναρίου. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα διδακτικό μυθιστόρημα πλούσιο σε στοιχεία υπαρξιακής, συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης, καθώς και φρόνησης, με την έννοια της σύνθεσης του ορθολογισμού, της ηθικής και της πολιτικής, όπως την έχει ορίσει ο Αριστοτέλης.

Η μυθοπλασία και οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών οδηγούν σε σκέψη και αυτοστοχασμό και προσφέρουν προβληματισμό για κρίσιμα ζητήματα, όπως το νόημα της ζωής και η αυτοπραγμάτωση, η αναγκαιότητα των αξιών, η αυτογνωσία, η γνησιότητα, η ενσυναίσθηση, η αξιοπρέπεια, η μεγαλοψυχία και η ακεραιότητα.

Επίσης, ο αναγνώστης αντλεί σημαντικά διδάγματα για την ανάπτυξη θεμελιωδών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα, από την ανάγνωσή του, προκύπτουν χρήσιμα διδάγματα για το ρόλο του ενεργού πολίτη, ανεξαρτήτως κομματικής ιδεολογίας, στα πλαίσια της κοινωνίας αλληλεγγύης, της προόδου και της ανθρώπινης και οικολογικής ευαισθησίας.

Πέραν όλων αυτών, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι έννοιες, τα παραδείγματα και τα διδάγματα του βιβλίου για την ηγετική και τη συμβουλευτική ικανότητα που απαιτείται να έχουν οι γονείς, οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, οι μάνατζερς και οι πολιτικοί, για να οδηγήσουν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς σε πρόοδο και ευημερία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το βιβλίο αποτελεί ένα μοναδικό διδακτικό μυθιστόρημα, απαραίτητο σε όλους όσους πιστεύουν στη συνεχή προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη.

Για τo συγγραφέα
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι Καθηγητής του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ίδρυσε και διευθύνει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων, από όπου έχει αποφοιτήσει μεγάλος αριθμός ηγετικών στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Εκδόση: Πατάκης, Σελίδες: 375