Την παρουσία της SQLearn στην ελληνική αγορά, τις εφαρμογές e-learning καθώς και την πρωτοπορία των λύσεων που προσφέρει, αναλύουν στο HR Professional o Σπύρος Γκούμας, Managing Director και ο Αντώνης Φρίγκας, R&D Manager/Partner της εταιρείας.

H SQLearn είναι μια δυναμική, ανερχόμενη εταιρεία εξειδικευμένη στο e-learning. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, η SQLearn πρωτοπορεί στην παραγωγή και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού, στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικών ανοικτού κώδικα και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που συνδυάζουν το χαμηλό κόστος με την αποτελεσματικότητα και την υψηλή απόδοση της επένδυσης.

Η καινοτομία της SQLearn
Συνίσταται στον επιτυχημένο συνδυασμό των πιο διαδεδομένων και έγκυρων λογισμικών ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, σταθερού και ασφαλούς, διαδικτυακού Συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Τα ανοικτά λογισμικά μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε συμπληρωματικές εφαρμογές ικανοποιώντας τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, είτε για τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με το Intranet ή το Portal, είτε για τη διαχείριση των μαθημάτων και των χρηστών, είτε για την ασφάλεια και προστασία των χρηστών και του εκπαιδευτικού υλικού.

Ολοκληρωμένη λύση
Η λύση που παρέχουμε περιλαμβάνει όλα τα συστατικά μιας σωστής επιλογής για το e -learning

  • Ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
  • Ψηφιακή βιβλιοθήκη έτοιμων μαθημάτων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής (MS Office 2007), Αutocad, Πωλήσεις κ.ά.
  • Παραγωγή πολυμεσικού υλικού σύμφωνα με τα διεθνή standards για τις ανάγκες της επιχείρησης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη, μελέτη αναγκών εκπαίδευσης, ROI,  εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών.

Aναλυτικότερα:
Η SQLearn προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση elearning η οποία συνδυάζει εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στις πλέον γνωστές πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα (διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και τηλεδιασκέψεων), οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό τους υλικό, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα οι εκπαιδευτές να επικοινωνούν real-time με τους εκπαιδευόμενους. Το online help της SQLearn αποτελεί μία τέτοια εφαρμογή, ωστόσο οι δυνατότητες που ανοίγονται για την αποτελεσματική εκπαίδευση των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι εξαιρετικά μεγάλες.

Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, αυτό αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας. Στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας από το elearning και το πετυχαίνουμε δίνοντας έμφαση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαδραστικότητα του υλικού. Το υλικό που δημιουργούμε ακολουθεί διεθνή πρότυπα (SCORM).

Η SQLearn έχει επίσης δημιουργήσει μία ψηφιακή βιβλιοθήκη τα μαθήματα  της οποίας οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτικοί φορείς μπορούν, με ελάχιστο κόστος, να τα χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των εργαζομένων ή των μαθητών τους.


Το elearning αρωγός στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι τα πλεονεκτήματα του e-learning είναι και εκπαιδευτικά και οικονομικά. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μεγάλο κέρδος όταν για μια κατάρτιση απαιτείται μετακίνηση των εργαζομένων. Το e learning επιτρέπει την εκπαίδευση προσωπικού σε διαφορετικές ώρες, βάρδιες, ή και μέρη. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «ανατρέξει» στην πληροφορία, να θυμηθεί και να εξασκηθεί με το δικό του ρυθμό και τρόπο.

Η χρήση του e learning σε συνδυασμό με την κλασική εκπαίδευση, αποτελεί την ιδανική στρατηγική επιλογή για πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων, ιδίως τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Το e learning μπορεί για παράδειγμα να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις που έχουν πολλά υποκαταστήματα, είτε από επιχειρήσεις που πρέπει να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν συνεχώς τους πωλητές για νέα προϊόντα.

Η SQLearn αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη μίας επιχείρησης

  • Η εγκατάσταση της πλατφόρμας της SQLearn δεν απαιτεί αγορά αδειών χρήσεων από τον πελάτη καθώς βασίζεται σε τεχνολογίες open-source. Ως εκ τούτου το κόστος επένδυσης για μία πλατφόρμα e-learning μειώνεται δραστικά. Ο πελάτης υποστηρίζεται συνεχώς από την SQLearn σε επίπεδο αναγκαίας τεχνογνωσίας και νέων εκδόσεων.
  • Η SQLearn μπορεί να παραμετροποιήσει το περιβάλλον της λύσης e-learning στις ανάγκες του πελάτη διασυνδέοντάς το και με τα υπάρχοντα συστήματα όπως το Μicrosoft SharePoint Server (MOSS).
  • H SQLearn είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που απασχολεί ένα σύνολο instructional designers με την αναγκαία θεωρητική εκπαίδευση ώστε να δημιουργούν elearning υλικό με εκπαιδευτική προσέγγιση. Το περιεχόμενο που αναπτύσσει η SQLearn εμπλέκει ενεργά τον εκπαιδευόμενο στη διαδικασία της μάθησης διευκολύνοντάς τον να ακολουθήσει τη δική του μαθησιακή διαδρομή και να κατανοήσει σύνθετες έννοιες με τη χρήση πολυμεσικού υλικού.
  • Τα μαθήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης της SQLearn αποτελούν πρότυπο στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί από ένα σύνολο φορέων του δημοσίου και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Παράλληλα, έχει αρχίσει η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας με συνεργασίες  από το διεθνή χώρο.
  • H SQLearn παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και την εκπόνηση μελέτης απόδοσης της επένδυσης ενώ διενεργείται εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στελεχών βάσει εκπαιδευτικού σχεδίου.

Είπαν για εμάς
Βίκυ Δούλη, Διεύθυνση Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ
Θελήσαμε να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας προσφέροντας στους σπουδαστές μας τη δυνατότητα να έχουν online πρόσβαση στο εκπαιδευτικό μας υλικό. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα της SQLearn, με το συνδυασμό της ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης και η υποστήριξή της στην πραγμάτωση του στόχου μας αποτελεί για εμάς κλειδί επιτυχίας στο εγχείρημά μας. Εμείς δώσαμε, λοιπόν,στην SQLearn την ιδέα και η SQLearnμας έδειξε τον τρόπο.

Γιώργος Τσαουσίδης, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Multirama
Στόχος της εταιρείας Multirama είναι να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης για την ενημέρωση των πωλητών έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες ενημέρωσής τους στα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία. O ρόλος της SQLearn είναι καταλυτικός στην προσπάθεια αυτή. Η πλατφόρμα της SQLearn, η οποία συνδυάζει σύγχρονους και ασύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης και η εμπειρία της στην παραγωγή e-learning μαθημάτων δημιουργούν το υπόβαθρο για την επιτυχία της ενσωμάτωσης του e-learning στις εκπαιδευτικές μας διαδικασίες.

Γιώργος Κολοκοτρώνης, Εμπορικός Διευθυντής, Eurolab
Τα EuroLab® Κέντρα Εκπαίδευσης Πληροφορικής, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της καινοτομίας και της ύψιστης παροχής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της συνεργάζεται με την εταιρεία SQLearn για την παροχή online τηλε-εκπαίδευσης. Σήμερα, με 120 εκπαιδευτικά κέντρα, αποτελεί το μεγαλύτερο Δίκτυο στην εκπαίδευση Πληροφορικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, κατέχοντας ηγεμονικό μεγαλύτερο μερίδιο. Η EuroLab® διαθέτει ένα αποκλειστικό σύστημα εκπαίδευσης που προετοιμάζει ιδανικά για την απόκτηση αναγνωρισμένες πιστοποιήσεων. Τα προγράμματα αφορούν βασικές, προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η αποδοτικότητα του συστήματος EuroLab®, τόσο στην ποιότητα της εκπαίδευσης όσο και στα αποτελέσματα των εξετάσεων, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη!

Δείτε demo μαθημάτων στην πλατφόρμα www.learning4all.gr
Ξεκινήστε άμεσα το e-learning στην επιχείρησή σας χωρίς αρχικό κόστος επένδυσης. Ρωτήστε μας πώς!
Πληροφοριίες: Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526, Αμπελόκηποι, Τηλέφωνο: 210-7778877, Fax: 210-7778921, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
www.sqlearn.gr