Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το Chartered Management Institute (CMI) διοργανώνει για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Ηγεσία και το Μάνατζμεντ.

Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα σχετικά με το μάνατζμεντ και την ηγεσία που θα συνδυάζει θεωρία και πράξη και θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων και της ηγεσίας όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ευρώπη.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πρακτικές εφαρμογές των στρατηγικών μάνατζμεντ και ηγεσίας. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση πόρων κ.ά. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η διεξαγωγή συνέντευξης στην ελληνική γλώσσα.

Η έναρξη του προγράμματος είναι στις 14 Μαΐου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Μ. Κατσιλούλη στο τηλ. 210.2112000 (εσωτ. 601) και στο email [email protected].