Αρχίζει στις 15 Απριλίου 2011 η 2η σειρά του Diploma in Management & Leadership (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ηγεσία και το Μάνατζμεντ) που αποτελεί καρπό συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με το Chartered Management Institute (CMI).

Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, σχετικά με το μάνατζμεντ και την ηγεσία. Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και της ηγεσίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών μάνατζμεντ και ηγεσίας.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση πόρων, κ.ά.

Το Diploma in Management & Leadership μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή συνέντευξης στην ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες: www.eede.gr.