Στις 16 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η 4η σειρά του Diploma in Management & Leadership που αποτελεί καρπό συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με το Chartered Management Institute (CMI). Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, σχετικά με το μάνατζμεντ και την ηγεσία. Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και της ηγεσίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών μάνατζμεντ και ηγεσίας.

Μέσα από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως simulation games, case studies και group projects οι συμμετέχοντες μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση πόρων κ.ά. Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει περίπου 220 ώρες διδασκαλίας, καλύπτει εννέα ενότητες που αφορούν τόσο στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και στην αποτελεσματικότητα των χειρισμών του Ηγέτη (Leader).

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης των ενοτήτων και μεμονωμένα (αναλόγως των αναγκών των ενδιαφερομένων) με σταδιακή απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης από το Chartered Management Institute: για το Award μια ενότητα, για το Certificate δυο ως τρεις ενότητες και για το Diploma εννέα ενότητες. Πληροφορίες: 210-2112000, [email protected], http://www.eede.gr.