Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για επαγγελματική εκπαίδευση στο χώρο των Πωλήσεων, παρουσιάζει σε συνεργασία με το Institute of Sales & Marketing Management της Βρετανίας ένα ειδικά σχεδιασμένο μακροχρόνιο πρόγραμμα που οδηγεί - μετά από εξετάσεις - στην απόκτηση του Diploma In Sales Management.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων και σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, Μarketing, πωλητές με επαρκή εργασιακή εμπειρία κ.ά. ). Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς στο χώρο των Πωλήσεων και του Marketing , που έχουν εκπαιδευτεί στη Μ. Βρετανία ειδικά για το πρόγραμμα.

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει μεταφρασμένες και εμπλουτισμένες στα ελληνικά σημειώσεις, οι δε παρουσιάσεις γίνονται με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας : case studies, syndicate cases, ασκήσεις κ.ά. Τα μαθήματα καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και το πιστοποιητικό σπουδών χορηγείται από το Institute of Sales & Marketing Management της Βρετανίας.

Η έναρξη της 21ης σειράς του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  15 Οκτωβρίου  2010. Πληροφορίες:τηλ: (210 21.12.000-9, fax: (210) 21.12.028, e- mail: [email protected], Web site: www.eede.gr.