Το σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής ζωής (Business Life Management System) απευθύνεται στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξάρτητα από βαθμίδα ιεραρχίας και τους «οδηγεί» ώστε να «βιώνουν» μία δημιουργική και με διαρκή εξέλιξη επαγγελματική ζωή.

Περιλαμβάνει θεωρία, βιωματικές ασκήσεις, επαγγελματικά εργαλεία, παιχνίδια και υλικό για το πνεύμα, το σώμα και την ψυχή ώστε να επιτευχθεί άμεσα μία συνολική προσωπική αλλαγή.

Το Business Life Management System συνδυάζει «καταξιωμένες» επιστημονικές προσεγγίσεις που αλληλοσυμπληρώνονται και δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να διαχειρίζονται τα του «επαγγελματικού τους βίου» μέσα από ένα πολλαπλό πρίσμα:
1. Την ολιστική ψυχολογική προσέγγιση Gestalt για οργανισμού και επιχειρήσεις (Gestalt in Organizations).
2. Το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (Neurolinguistic Programming-NLP)
3. Την προσέγγιση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence).

Οι δημιουργοί των Business Life Management System και Life Management Reviving Breaks, Ντέμη Μωραΐτου, Γιώργος Σταμάτης και Ντέπη Νικολαΐδου διοργανώνουν την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου ενημερωτική ημερίδα στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos. Περισσότερες πληροφορίες στο www.teamspirit.gr.