Το ALBA Graduate Business School ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος υποτροφιών για το MSc in Strategic Human Resource Management αποκλειστικά σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

To πρόγραμμα υποτροφιών περιλάμβανε τέσσερις υποτροφίες που καλύπτουν το 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων του Προγράμματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-9 το οποίο είχε έναρξη τον Νοέμβριο. Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών έγινε από ειδική επιτροπή με βάση συνδυασμό κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, προϋπηρεσία και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας έπειτα από προσωπική συνέντευξη).

Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη στα οποία χορηγήθηκαν οι υποτροφίες είναι τα εξής:
· Φιλίτσα Τσιάμα, Sanofi Aventis Α.Ε.
· Γεωργία Κοκκαλιάρη, Blue Star Ferries Α.Ε.
· Καλλιόπη Αντωνοπούλου, Eurobank Cards A.E.
· Ιφιγένεια Ασημάκη, Printec A.E.