Με στόχο τη δημιουργία ενός ηγετικού Ομίλου, η Aon Consulting και η Hewitt Associates ολοκλήρωσαν τη συγχώνευσή τους δημιουργώντας τον διεθνή οργανισμό ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Aon Hewitt, με τζίρο 4,3 δις δολάρια και 29.000 συνεργάτες σε 90 χώρες.

Η Aon Hewitt στην Ελλάδα λειτουργεί ως κόμβος για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα Βαλκάνια, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Την Aon Hewitt στη χώρα μας εμπιστεύονται για τις υπηρεσίες της περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και ανάμεσα στους πελάτες της περιλαμβάνονται όλες οι ελληνικές εταιρείες που συγκαταλέγονται στον κατάλογο του Forbes, καθώς και οι 15 από τις 20 εταιρείες που συνθέτουν τον δείκτη FTSE/20 του ΧΑΑ.

Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Aon Hewitt, περιλαμβάνουν την Ανάπτυξη Ηγεσίας και τη Διαχείριση Ταλέντου, ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Αμοιβών και Παροχών, αλλά και υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών ταμείων.

Η Aon Hewitt εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα σημαντικές ποιοτικές έρευνες που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό και τα συστήματα αμοιβών αποτυπώνοντας τις τάσεις που επικρατούν στην εγχώρια και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.