Στο Λονδίνο, στο κτίριο του οργανισμού British Standards Institution (BSI) στις 3-7 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Working Group 1 (WG1) της τεχνικής επιτροπής TC 258 του ISO για «Project, Programme and Portfolio Management».

Η τεχνική αυτή επιτροπή ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2007 σαν Technical Committee 236 (TC 236) και δημιούργησε το πρότυπο ISO 21500 με τίτλο «Guidance on project management» που κυκλοφόρησε την 01/09/2012. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα το ISO 21500 είναι το 5ο στις πωλήσεις προτύπων του ISO παγκοσμίως. Μετά την κυκλοφορία του ISO 21500 η επιτροπή TC 236 έγινε η μόνιμη επιτροπή TC 258 και ασχολείται με τη δημιουργία προτύπων για «Project, Programme and Portfolio Management».

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν 35 χώρες με δικαίωμα ψήφου και 9 χώρες ως παρατηρητές. Η Ελλάδα είναι μια από τις 35 χώρες που συμμετέχει στην επιτροπή του ISO δια μέσου του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Στην συνάντηση του Λονδίνου, το working group 1 (WG1) ασχολήθηκε με το πρότυπο ISO 21502 «Guidance on project and programme portfolio management». Επικεφαλής του WG1 είναι ο Steve Fahrenkrog από τον ANSI, ενώ τον ΕΛΟΤ εκπροσωπεί στη μόνιμη επιτροπή του ISO TC 258 ο Θεοφάνης Γιώτης Πρόεδρος του PMI-GREECE και Διευθύνων Σύμβουλος της ITEC Consulting/12PM Consulting.