Ολοκληρώθηκε η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων του «Κύκλου Ενδυνάμωσης» που υλοποίησε το Women On Top, με την υποστήριξη του τομέα Απορρυπαντικών & Καθαριστικών της Henkel Hellas και των My market. Στόχος του προγράμματος αποτελεί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ψυχική ενίσχυση, η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γυναικών. Επισημαίνεται ότι στις τέσσερις διαδικτυακές βιωματικές συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τις 5 έως και τις 26 Οκτωβρίου καλύπτοντας τους πυλώνες: Αυτοφροντίδα, Όραμα, Προσαρμοστικότητα και Ανθεκτικότητα, συμμετείχαν 40 γυναίκες, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν προσωπικές δεξιότητες για τη Διαχείριση της Αλλαγής.