Ο κύκλος της Σχολής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα για το έτος 2017-2018 ολοκληρώθηκε, με τελικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη στις 23 Μαρτίου.

Μέσα από την υλοποίηση τεσσάρων Σχολών στη χώρα μας, οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες κατάφεραν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία που βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και στην πολύτιμη βοήθεια των επιχειρηματιών-μεντόρων. Σκοπός της Σχολής είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο business plan και να τους εμπνεύσει να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στη διεθνή ΜΚΟ ThinkYoung, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και στηρίζεται από την Coca-Cola στην Ελλάδα, η οποία επιδιώκει να στηρίζει τους νέους της χώρας μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ώστε να κάνουν πραγματικότητα τα επιχειρηματικά και επαγγελματικά τους όνειρα.