Περισσότεροι από 550 υποψήφιοι από τον κλάδο της Πληροφορικής διεξήγαγαν 3.871 online συνεντεύξεις στο Developers:Day:Digital που διοργανώθηκε ψηφιακά από το kariera.gr. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που αναζητούν να καλύψουν οι εταιρείες αφορούσαν ενδεικτικά Data Scientist, Full Stack Engineers, Front-end Engineers κ.ά. Επιπρόσθετα, στο επίκεντρο των συζητήσεων, μέσω των online webinars, ήταν η Data-driven λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, πώς το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αξιοποιήσει γνώσεις και εμπειρία για να καλύψει νέα αντικείμενα που αναδεικνύει η ψηφιοποίηση της εργασίας και το μοντέλο του remote working, όπως και οι digital nomads και η αναζήτηση, από οργανισμούς, ανθρώπων με γνώσεις και δεξιότητες γύρω από το digital economy.