Με τη δημιουργία της καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας AppInterN, ολοκληρώθηκε το έργο «Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση Φορέων/ Ιδρυμάτων ΕΕΚ και επιχειρήσεων, μέσω ενός δικτύου κόμβων σταδιοδρομίας»), που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με στόχο την προώθηση της μαθητείας ως τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 268.854 ευρώ και διάρκειας 36 μηνών, είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των εξής ευρωπαϊκών φορέων:

  • Από την Ελλάδα: η ΔΥΠΑ, ως επικεφαλής εταίρος, ο δήμος Αμαρουσίου, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων / ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.
  • Από την Ιταλία: ο δήμος Ρώμης (Roma Capitale) και το Πανεπιστήμιο Unitelma Sapienza.
  • Από την Ισπανία: η PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων της Καταλονίας και από το Βέλγιο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA).
  • Στο έργο συμμετείχαν, επίσης, ως «συνεργαζόμενοι εταίροι», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και o δήμος της Πόλης L’ Hospitalet de Llobregat της Καταλονίας.

Στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα AppInterN (Apprenticeship Inter-Network) φιλοξενούνται τρία εθνικά Career Hubs (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό), με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, καθώς και την άμεση και έγκυρη ενημέρωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας. Μία ακόμη καινοτομία αποτελεί ο νέος θεσμός των Business Ambassadors.

Πρόκειται για έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι θα προσφέρουν πληροφόρηση στους μαθητές, σπουδαστές και αποφοίτους των σχολών, σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ειδικότητα που επέλεξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους του έργου, προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών ημερίδων, προκειμένου να ενημερώσει τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες που τους παρέχονται, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής AppInterN.