Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας Olympus Leadership Challenge το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Όλυμπο στις 19-22 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία της Κατερίνας Κανελίδου (από τη Six Steps Ahead), leadership coach και διεθνή ομιλήτρια σε θέματα ηγεσίας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την αναγνωρισμένη leadership coach Leda Turai (από την L-CON Global) και guest coach τον Wassili Zafiris από το Άμστερνταμ. Σημειώνεται ότι συμμετείχαν ηγετικά στελέχη από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.