Την πρωτοβουλία The Boardroom για την ενδυνάμωση, δικτύωση και υποστήριξη των γυναικών με στόχο την ανάληψη θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, υποστηρίζει η Olympia Group, συμμετέχοντας ως υποστηρικτής στα προγράμματα που υλοποιεί το the Boardroom στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει δράση με στόχο την ενδυνάμωση και την παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες που απασχολούνται στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση του ρόλου τους στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την υποστήριξη και προετοιμασία τους για την ανάληψη θέσεων στα Διοικητικά τους Συμβούλια.

«Στην Olympia στηρίζουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας με στόχο την ανάπτυξη “δεξαμενών ταλέντου” με γυναίκες που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εξελιχθούν και να αναλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις και τελικά να αποκτήσουν ενεργό ρόλο και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων των εταιριών», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Καραγιάννης, εκτελεστικός Πρόεδρος της Olympia Group. Από την πλευρά της, η Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου, Talent Director, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Στόχος μας είναι να ενισχύουμε συνεχώς τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας όπου η διαφορετικότητα (χαρακτηριστικών, απόψεων κτλ.) και η συμπερίληψη είναι παράγοντες που συμβάλλουν  στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, και στην βελτίωση της προστιθέμενης αξίας που προσδίδουν». Επισημαίνεται, τέλος, ότι σήμερα οι γυναίκες συμμετέχουν σε ποσοστό 40% στο management team της εταιρείας και σε ποσοστό 43% στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ενώ στις βασικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα, οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 32% σε διοικητικές θέσεις, 20% σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης και 12,5% σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων.