To 2019 μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου της χώρας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής και υγείας, το οποίο αφορούσε σε περισσότερους από 24.000 εργαζομένους της. Ήταν μια κίνηση που προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας, η οποία άρχισε να συνειδητοποιεί τα σημαντικά οφέλη που παρέχουν τέτοιου είδους συμβόλαια, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Κατά τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, τα χρόνια που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τα τεράστια δημοσιονομικά της προβλήματα, τα οποία οδήγησαν στα λεγόμενα «μνημόνια», οι κρατικές δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 30%, εξέλιξη που μοιραία υποβάθμισε την ποιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών. Αυτό οδήγησε τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές δομές υγείας, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις οικογένειές τους. Το 2012, όταν η οικονομική κρίση στη χώρα βρίσκονταν στην κορύφωσή της, τα ομαδικά συμβόλαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), ανέρχονταν σε 720.000, ενώ το 2017, μόλις 5 χρόνια αργότερα είχαν φθάσει τα 800.000. Από τότε μέχρι σήμερα, η αυξητική τάση συνεχίζεται. Το πλέον σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι η αύξηση αυτή δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη των εργαζομένων να θωρακίσουν ασφαλιστικά υγεία και ζωή, αλλά και στο γεγονός ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις το εντάσσουν στα benefits που προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, έχοντας καταλάβει ότι η ομαδική ασφάλιση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και στις δύο πλευρές.

Για τον ασφαλιστικό κλάδο δε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσέξει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο διεύρυνσης της συγκεκριμένης αγοράς, αφού παρά την άνοδο των ομαδικών ασφαλίσεων, αυτές αφορούν κυρίως τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας- οι οποίες διαθέτουν ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι ιδιαίτερα μικρός, σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης, αφού αφορά μόνο στο 11% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι και στη χώρα μας, παρά τις τεράστιες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και τις σημαντικές δυσκολίες που αυτή επέφερε σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, το ενδιαφέρον και των δύο πλευρών για τη σύναψη ομαδικών ασφαλιστηρίων παρέμεινε υψηλό. Πέρα από τους προφανείς λόγους, ένας ακόμα έχει να κάνει με την βεβαιότητα ότι η σύναψή τους αντισταθμίζει σε ένα σημαντικό βαθμό τις απώλειες που έχουν οι εργαζόμενοι από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των εργαζομένων που ασφαλίζονται με ομαδικό πρόγραμμα υγείας αυξάνεται με ρυθμό 10% τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν ομαδικά προγράμματα στους εργαζομένους τους στις 3.000 περίπου, με ανοδική τάση.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Η ομαδική ασφάλιση και τα ευρύτερα ομαδικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης και μεγέθους. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιο εξοικειωμένες με τον θεσμό αυτό, ιδιαίτερα οι πολυεθνικές, οι οποίες αντλούν τεχνογνωσία και από την εμπειρία των διεθνών αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το γεγονός ότι είναι tailor made αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την διάδοσή τους στην επιχειρηματική κοινότητα. Ωστόσο, για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, είναι απαραίτητο η επιχείρηση να συνεργαστεί με την ασφαλιστική της εταιρεία ή τον ασφαλιστικό της σύμβουλο, ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα, που θα καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων, ενώ θα κινείται και στο οικονομικό πλαίσιο που η επιχείρηση θέλει και μπορεί να υποστηρίξει. Τα προγράμματα κάλυψης ζωής και υγείας είναι τα πλέον δημοφιλή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, ιδιαίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της σύνταξης από την πολιτεία, οι οποίες έχουν προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία, κυρίως επειδή δεν είναι γνωστό το πως και το εάν τελικά θα εφαρμοστούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Για τους εργαζόμενους η αδυναμία επίτευξης των οικονομικών στόχων που έχουν θέσει για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, είναι μια διαρκής πηγή άγχους, που σαφώς και επηρεάζει την ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας – το οποίο περιλαμβάνει και τα μέλη της οικογένειάς τους – λειτουργεί ως ένα ισχυρό «αντίδοτο» αυτού του προβλήματος. Με άλλα λόγια, τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα έρχονται να καλύψουν το σημαντικό κενό κοινωνικής ασφάλισης που υπάρχει διαχρονικά στην Ελλάδα. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν πλέον καταστεί η σημαντικότερη παροχή που μπορεί μια επιχείρηση να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Μάλιστα, τα στελέχη των επιχειρήσεων, όπως CEOs, CFOs, HR Directors, στα προγράμματα αυτά βλέπουν μια σημαντική ευκαιρία που δίνει ουσιαστική διέξοδο στον ιδιαίτερα ανησυχητικό συνδυασμό χαμηλών εισοδημάτων, υψηλής φορολογίας και έλλειψης φορολογικών κινήτρων.

Είναι σημαντικό δε το γεγονός ότι τα ομαδικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και των εργαζομένων της και προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα που δεν είναι καθόλου αμελητέα. Δημιουργούν ένα υγιές, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ενισχύουν το engagement των εργαζομένων με την επιχείρηση και αναδεικνύουν το κύρος και τη φήμη της, προσφέρουν επιπλέον κίνητρα σε αυτούς, βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, ενώ παράλληλα αποτελούν και βασικό benefit που μπορεί να προσελκύσει ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό από την αγορά.

Όπως δείχνουν οι σχετικές έρευνες σε διεθνές επίπεδο, τα ομαδικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν, μετά τον μισθό, τη δεύτερη πιο σημαντική παροχή για έναν εργαζόμενο, ο οποίος επιθυμεί να συμπληρώσει και να αναβαθμίσει τις υγειονομικές και συνταξιοδοτικές παροχές που του προσφέρει η πολιτεία. Την ίδια στιγμή, τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης συνιστούν μια υγιή βάση πάνω στην οποία μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της, προσφέροντας και στην πρώτη σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Με άλλα λόγια, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια και την ευημερία, αποδεικνύοντας στην πράξη το ενδιαφέρον της επιχείρησης για το σημαντικότερό της κεφάλαιο: το ανθρώπινο δυναμικό της.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ENGAGEMENT
Σύμφωνα με έρευνες διεθνών ινστιτούτων και οργανισμών, μέχρι το 2025, περισσότερο από το 70% των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεως, τουλάχιστον πέντε ημέρες τον μήνα, με τις εταιρείες τεχνολογίας, όπως το Twitter και το Facebook να ανοίγουν τον δρόμο, ανακοινώνοντας στους εργαζομένους ότι μπορούν να εργάζονται από το σπίτι επ’ αόριστον. Από την άλλη πλευρά, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες (με αιχμή χώρες όπως Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία κ.ά.) δοκιμάζονται πιλοτικά και έτερα μοντέλα εργασίας, όπως η 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών ή η 6άωρη ημερήσια εργασία αντί του καθιερωμένου 8ώρου. Όπως δείχνουν αντίστοιχες έρευνες, η τηλεργασία απαιτεί περισσότερη αφοσίωση, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθεί από τους εργαζόμενους από απόσταση. Η έρευνα τάσεων στις ομαδικές ασφαλίσεις της MetLife (Employee Benefits Trends Study) που έγινε το 2021 στις ΗΠΑ, έδειξε ότι, ενώ η πίεση και οι απαιτήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, η πίστη και η αφοσίωση των εργαζομένων έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα να αναζητούν λιγότερο πιεστικούς εργοδότες, που να τους προσφέρουν πρωτίστως μία καλή ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής.

Και κάπου εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος των ομαδικών ασφαλίσεων, οι οποίες αποτελούν, όπως είπαμε, μια έμπρακτη απόδειξη ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. Με άλλα λόγια, οι ομαδικές ασφαλίσεις υγείας και τα προγράμματα συνταξιοδότησης αποτελούν ένα ακόμα όπλο στην φαρέτρα των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το engagement των εργαζομένων τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας, το 40% των εργαζομένων δεν ξέρει πώς να σχεδιάσει τη συνταξιοδότησή του και το 29% δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για να αποταμιεύσει χρήματα. Κάτι που σημαίνει ότι η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση είναι σημαντικός παράγοντας για τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης, ενισχύοντας την παραμονή και την παραγωγικότητά τους, καθώς και την προσέλκυση ικανών στελεχών.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Εστιάζοντας στον εργαζόμενο πιο συγκεκριμένα, τα ομαδικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν ιδανικό συμπλήρωμα των παροχών της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, αμβλύνουν την ανασφάλεια που προκαλεί η οικονομική αβεβαιότητα, με ό,τι θετικό μπορεί αυτό να σημαίνει για την εργασιακή του απόδοση. Πέρα από αυτά φυσικά, η ίδια η κάλυψη αφορά σε ιδιαίτερα ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, κάτι που η πολιτεία με τη δημόσια ασφάλιση και τις δημόσιες υποδομές της δεν μπορεί να προσφέρει.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια επιπλέον παράμετρος που ενισχύει τη σημασία των ομαδικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, αφού η εθελοντική ατομική συνεισφορά σε ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4172/2013, άρθρο 14), ενώ όταν έρθει η ώρα καταβολής της παροχής, αυτή δεν υπολογίζεται ως εισόδημα για την καταβολή φόρου, αλλά έχει αυτοτελή φορολόγηση (Ν. 4172/2013, άρθρο 15). Ένα ακόμα πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προσφέρει το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον εργαζόμενο είναι η δυνατότητα σε περίπτωση που αποχωρήσει από την επιχείρηση ή από το ίδιο το πρόγραμμα, να συνεχιστεί η κάλυψή του από ένα ατομικό ασφαλιστήριο χωρίς να εξεταστεί εκ νέου η υγεία του.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η οποία του δίνει κίνητρα για υψηλότερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Την ίδια στιγμή, προσελκύει από την αγορά υψηλού επιπέδου εργαζόμενους, ενώ αποτελεί και σημαντικό λόγο «συγκράτησης» εργαζομένων στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώνει με πράξεις και επί της ουσίας το ενδιαφέρον της επιχείρησης για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα αλλά και τις ανάγκες των εργαζομένων της, προστατεύει το βιοτικό επίπεδο αυτών, ενώ προσφέρει την πολύτιμη αίσθηση ασφάλειας πριν αλλά και μετά την συνταξιοδότηση.

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ωστόσο, η επιλογή ενός ομαδικού ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού προγράμματος δεν αποτελεί de facto ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, αφού θα πρέπει πρώτα να ακολουθηθούν κάποια βασικά βήματα. Το πρώτο είναι η επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα πρέπει να είναι φερέγγυα, αξιόπιστη, να έχει τις κατάλληλες υποδομές και καταρτισμένους ασφαλιστικούς συμβούλους, και παράλληλα να μπορεί να είναι ευέλικτη και να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της. Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει στους HR Directors τα κατάλληλα εργαλεία ώστε οι τελευταίοι να παρακολουθούν εύκολα και αποτελεσματικά την πορεία των ασφαλιστηρίων. Για παράδειγμα, σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, όπου υπάρχουν διαφορετικοί τομείς δραστηριότητας, σε μια βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου, οι εργαζόμενοι σε αυτή θα πρέπει να διαχωριστούν ανάλογα με το τμήμα της επιχείρησης που απασχολούνται. Επίσης, είναι διαφορετικές οι ανάγκες του εργαζόμενου στο εργοστάσιο και άλλες του εργαζόμενου στις διοικητικές υπηρεσίες.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
Πώς, όμως, καθορίζονται το κόστος και οι παροχές των ομαδικών ασφαλιστηρίων; Σύμφωνα με το βιβλίο «Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση» του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρώην διοικητή του ΙΚΑ, Μιλτιάδη Νεκτάριου, οι παροχές των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθορίζονται αυτόματα, ενώ τα ποσά της ασφάλισης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον μισθό του ασφαλισμένου, τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας του. Τα ομαδικά προγράμματα ζωής συνήθως περιλαμβάνουν την ετησίως ανανεούμενη ασφάλιση ζωής, την ολική κάλυψη θανάτου από ατύχημα, καθώς και τις καλύψεις υγείας. Όπως αναφέρει ο Μ. Νεκτάριος, η ετησίως ανανεούμενη ομαδική ασφάλιση ζωής είναι η πιο σημαντική μορφή ασφάλισης. Η προστασία παρέχεται σε ετήσια βάση και το κόστος για τους εργαζομένους είναι χαμηλό.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραιτηθεί ή απολυθεί, έχει το δικαίωμα να μετατρέψει την κάλυψή του σε ατομική, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει αποδεικτικά ασφαλισιμότητας, αρκεί βέβαια να κινηθεί. Το ασφαλισμένο ποσό της ομαδικής κάλυψης θανάτου ή της μόνιμης ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα είναι συνήθως το ίδιο ή ακόμη και διπλάσιο του ποσού της ασφάλισης ζωής και καταβάλλεται ολόκληρο σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ασφαλισμένος κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν κόστος και παροχές που αφορούν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της επιχείρησης, το νομοθετικό πλαίσιο κ.ά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Το ομαδικό συμβόλαιο συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και εργαζόμενου. Το σύνολο ή μέρος του ασφαλίστρου το πληρώνει η επιχείρηση. Στην περίπτωση που η επιχείρηση καλύπτει μέρος του ασφαλίστρου, παρακρατείται από τον εργαζόμενο ένα μικρό ως και ελάχιστο κομμάτι από τον μισθό του. Ωστόσο, το ασφάλιστρο που καταβάλλεται από τον εργοδότη για την ομαδική ασφάλιση είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με τα ατομικά συμβόλαια. Αυτό συμβαίνει διότι τα έξοδα διαχείρισης που χρεώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία, για τέτοιου είδους συμβόλαια είναι πολύ χαμηλότερα.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΥΞΗΣΗ 11,9% ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει την κατάσταση στο κομμάτι των ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων, εστιάζοντας σε τρεις τομείς: στις ομαδικές ασφαλίσεις δανειοληπτών – είναι οι δανειολήπτες εκείνοι που παίρνοντας δάνειο υποχρεωτικά εντάσσονται και σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα -, στις ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων (με συμβόλαια ζωής, υγείας και ατυχημάτων), καθώς και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το α’ 6μηνο του 2021 σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2020, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 6,2%, οι νέες εργασίες (νέα ασφαλιστικά προγράμματα) μειώθηκαν κατά 6%, ενώ το πλήθος των νέων συμβολαίων αυξήθηκε κατά 11,9%.

Πίνακας 1 – Ομαδικές Ασφαλίσεις – Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Παραγωγή ασφαλίστρων (ευρώ) Α΄ 6μηνο 2021 Α’ 6μηνο 2020
Δανειοληπτών 27.197.710 (8,6%) 27.434.116 (9,2%)
Εργαζομένων (ζωής/υγείας/ατυχημάτων) 127.966.475 (40,5%) 119.879.366 (40,3%)
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 161.046.854 (50,9%) 150.359.963 (50,5%)
Σύνολο 316.211.039 (100%) 297.673.445 (100%)

 

Νέες εργασίες (ευρώ) Α’ 6μηνο 2021 Α’ 6μηνο 2020
Δανειοληπτών 616.750 (1,5%) 265.207 (0,6%)
Εργαζομένων (ζωής/υγείας/ατυχημάτων) 12.541.987 (29,9%) 9.465.214 (21,2%)
Συνταξιοδοτικά 28.719.807 (68,6%) 34.830.848 (78,2%)
Σύνολο 41.878.544 (100%) 44.561.269 (100%)

 

Πλήθος συμβολαίων Α’ 6μηνο 2021 Α’ 6μηνο 2020
Δανειοληπτών 170 (2,4%) 159 (2,5%)
Εργαζομένων (ζωής/υγείας/ατυχημάτων) 5.830 (81,0%) 5.102 (79.3%)
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 1.200 (16,6%) 1.174 (18.2%)
Σύνολο 7.200 (100%) 6.435 (100%)