Ο Covid-19 έχει βαθιές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η απομακρυσμένη εργασία και η υγιειονομική κρίση συνολικά, οι εταιρείες καλούνται να επανεξετάσουν το φάσμα των προσφερόμενων παροχών προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η αξιοποίηση προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης προσδίδει ανταγωνιστικό πλέονεκτημα στον οργανισμό, δίνοντας το προβάδισμα στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας.

Η πανδημία έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα του πολυτιμότερου αγαθού για κάθε άνθρωπο: την υγεία. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο πια και περισσότερο από ποτέ, η ευχή για «υγεία» δεν μοιάζει κοινότοπη. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας διανύει ακόμα μία περίοδο δοκιμασιών και καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών. Η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ειδικά όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Την ίδια στιγμή, όμως, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας «δοκιμάζεται» ως προς τα όρια, τις αντοχές και τις υπηρεσίες του, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι πολλαπλές και πολλές φορές, αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Στην περίοδο που διανύουμε, η ομαδική ασφάλιση αναδεικνύει την κοινωνική πλευρά του οργανισμού και το υψηλό αίσθημα ευθύνης του απέναντι στους ανθρώπους του, δημιουργώντας υψηλά κίνητρα παραγωγικότητας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Η ομαδική ασφάλιση είναι μια πολύτιμη παροχή για τον εργαζόμενο, ο οποίος απολαμβάνει τα οφέλη και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας αλλά και το υψηλό κόστος θεραπείας που επωμίζεται ένας εργαζόμενος σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλήματος, η ομαδική ασφάλιση έρχεται να συμπληρώσει τις παροχές του κοινωνικού φορέα και να ενισχύσει το ψυχολογικό συμβόλαιο ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Μέσα από τα ομαδικά ασφαλιστήρια, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να αντισταθμίσουν τυχόν δυσκολίες και απώλειες που απορρέουν από την κοινωνική ασφάλιση και δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Αντώνης Δένδης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων, MetLife, «τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης οφείλουν να διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, τη σύνθεση του προσωπικού της, τις οικονομικές της δυνατότητες κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα πεδία παροχών, τα οποία επιλέγονται περισσότερο, καθώς απαντούν σε σημαντικές ανησυχίες των εργαζομένων». Ο ίδιος παρατηρεί ότι «οι παροχές στις οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις, αφορούν τις καλύψεις υγείας και ειδικότερα νοσοκομειακές καλύψεις υγείας, αλλά και ζωής/ατυχημάτων. Όπως έχουν δείξει έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς, οι περισσότεροι εργαζόμενοι νοιώθουν αγωνία για το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά σε μια έκτακτη κατάσταση. Η αγωνία αυτή μπορεί να περιοριστεί, μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πακέτο παροχών υγείας, ιδιαίτερα όταν αυτές περιλαμβάνουν και την κάλυψη σοβαρών ασθενειών. Εξίσου σημαντική παροχή είναι και η ασφάλιση ζωής, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά για την οικογένειά του, απέναντι στο απρόοπτο. Ένα στοιχείο που εκτιμούν, επίσης, οι επιχειρήσεις, είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και η ευκολία στη χρήση τους: η ταχύτητα της ανταπόκρισης, η προστιθέμενη αξία της συμβουλής, αλλά και η παροχή λύσεων που εξοικονομούν χρόνο από τη διαχείριση και βελτιώνουν την εμπειρία της επαφής με την ασφαλιστική εταιρεία».

Με την εφαρμογή και λειτουργία ενός προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, ο οργανισμός δείχνει έμπρακτα στους εργαζόμενούς του την υποστήριξή του, προσφέροντας ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών και οφελών, το οποίο αφενός συμβάλλει στη διακράτηση του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση νέων ικανών στελεχών. Στον πυρήνα κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας βρίσκονται οι άνθρωποι, οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά μέσα από το έργο τους. Το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να υλοποιήσει στρατηγικές ανάπτυξης και να προσδώσει αξία στη συνολική δραστηριότητα της εταιρείας. Για αυτό η ικανοποίηση και η δέσμευσή τους προς τον οργανισμό αποτελεί προτεραιότητα.

Σε δομικό επίπεδο, αν οι ίδιοι οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, των ίδιων και των οικογενειών τους, τότε θα είναι σε θέση να αποδώσουν τα μέγιστα μέσα από τον ρόλο τους και να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία ουσιαστική επένδυση, που προσδίδει κύρος στον οργανισμό, ενισχύει την εταιρική εικόνα και φήμη του και συμβάλλει στην προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών. Εξίσου σημαντικό για τους οργανισμούς είναι ότι, με βάση την ισχύσουσα νομοθεσία, η δαπάνη για ομαδικά συμβόλαια, ως πρόσθετη παροχή στους εργαζόμενους, καταγράφεται στα εταιρικά έξοδα και εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των εταιρειών.

Εν τέλει, καθώς η ύφεση θα μεγαλώνει, είναι σημαντικό οι εταιρείες να εστιάσουν στις παροχές που βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την παραγωγικότητα και την υψηλή εργασιακή δέσμευση. Η υγεία, άλλωστε, του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε σύγχρονο οργανισμό και συμβάλλει στην ενίσχυση της απόδοσης. Εξίσου καίρια συνιστώσα αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου που απορρέει από συμβάντα και καταστάσεις που μπορεί να πλήξουν τους ανθρώπους και κατά επέκταση, τον οργανισμό. Τα προγράμματα υγείας και τα ομαδικά συμβόλαια είναι, αναμφισβήτητα, μία επένδυση στους ανθρώπους, και όχι ακόμα ένα έξοδο.

ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
«Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο μίας επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό οι εργοδότες να προστατεύουν και να διασφαλίζουν τους ανθρώπους τους σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής & Υγείας προσφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες. Αποτελούν μία ουσιαστική και εξαιρετικά χρήσιμη παροχή καθώς εξασφαλίζουν τον εργαζόμενο και την οικογένειά του από τις οικονομικές επιπτώσεις απρόβλεπτων δυσάρεστων γεγονότων, όπως ατυχήματα ή ασθένειες. Επιπλέον, υπάρχουν τα ομαδικά προγράμματα σύνταξης που βοηθούν τους εργαζόμενους να συμπληρώσουν τη σύνταξη που θα πάρουν από το Κράτος.
Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα ενισχύουν την εικόνα του εργοδότη και λειτουργούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέγγιση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε διάφορες έρευνες που γίνονται για την αξιολόγηση των εργοδοτών. Πέρα από τα ουσιαστικά οφέλη τους, τα ομαδικά προγράμματα είναι επωφελή και από φορολογική άποψη κυρίως για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες.
Η πανδημία είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και επηρέασε πολλές επιχειρήσεις που είτε αναγκάστηκαν να κλείσουν είτε είδαν τους τζίρους τους να μειώνονται, σε κάποιες περιπτώσεις δραματικά. Ως εκ τούτου είναι λογικό η παραγωγή ασφαλίστρων στα ομαδικά προγράμματα να παρουσιάσει πτώση το 2020. Παρόλα αυτά είναι ένας κλάδος με ιδιαίτερη σημασία και δυναμική και αναμένουμε να αναπτυχθεί με την επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς».

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ» ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
«Σήμερα, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, στόχος προτεραιότητας είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, κυρίως μέσα από την ενίσχυση της ρευστότητας και τη συγκράτηση των δαπανών τους. Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στην προσπάθειά τους: η δυνατότητα να στηριχθούν στους εργαζομένους τους, να διατηρήσουν τα καλά τους στελέχη, να κινητοποιήσουν την ομάδα τους. Ενδιαφέρονται για την καθημερινότητα των ανθρώπων τους και δείχνουν αυξημένη ευαισθησία για την υγεία και την ευεξία τους. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι πώς θα δείξουν αυτό το ενδιαφέρον τη στιγμή που αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές προκλήσεις, εξαιτίας της κρίσης. Τη λύση μπορεί να δώσει η αξιοποίηση ευέλικτων παροχών και προνομίων, μέσω της ομαδικής ασφάλισης. Είναι μια επιλογή που επιτρέπει στον εργοδότη να στηρίξει τους εργαζομένους του και να καλύψει υπαρκτές ανάγκες τους, με κόστος το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις δυνατότητες της επιχείρησης», σύμφωνα με τον Α. Δένδη.

Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, «μια εξίσου σημαντική ανάγκη, που αναδείχθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, είναι η αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Μέσων που τους επιτρέπουν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, να επικοινωνούν με την ασφαλιστική εταιρεία και να πραγματοποιούν συναλλαγές, εύκολα και γρήγορα».
Παράλληλα, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της Mercer Marsh Benefits, «MMB Health Trends: 2020 Insurer Survey», οι διαρκείς αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον (απομακρυσμένη και ευέλικτη εργασία) και η διαταραχή στην παροχή υγιειονομικής περίθαλψης που έχει επιφέρει η πανδημία, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στο κόστος όσο και στα προγράμματα παροχών υγείας που προσφέρονται από τον εργοδότη. Η εν λόγω έκθεση αφορά σε προγράμματα υγείας από εργοδότες σε 59 χώρες, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρέχονταν από τις αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου 2020 και βασίζεται στα δεδομένα που παρείχαν περίπου 240 ασφαλιστικές εταιρείες.

Με βάση τα κύρια ευρήματά της, το 68% των ασφαλιστών αναμένει αύξηση στις απαιτήσεις των αποζημιώσεων από τη διάγνωση, τη φροντίδα και τη θεραπεία σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τον Covid-19 και τα ιατρικά κόστη θα ξεπεράσουν κατά πολύ τον πληθωρισμό και το 2021. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι τέτοιου είδους παροχές πρέπει να μπορούν να είναι διαθέσιμες εξ αποστάσεως, φέρνοντας στο προσκήνιο την digital πλευρά τους. Με τους οργανισμούς να έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην εύρεση παρόχων σε θέματα ψυχικής υγείας, προληπτικής φροντίδας, με γνώμονα την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών, οι πάροχοι ασφαλίσεων μεριμνούν όλο και περισσότερο ως προς το να διευρύνουν τις λύσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Μάλιστα, ο αριθμός των ασφαλιστών που παρέχουν εικονικές υπηρεσίες σε θέματα υγείας τείνει να αυξάνεται, με το 59% να δηλώνει ότι ήταν καίρια παράμετρος στον σχεδιασμό των προγραμμάτων τους και την προσέγγισή τους, ποσοστό που το 2019 άγγιζε μόλις το 38%. Επιπρόσθετα, το 55% των ασφαλιστών καλύπτει προληπτικές ενέργειες που αφορούν στην υγεία, όπως είναι οι εξετάσεις, ενώ επιπλέον 20% εξ αυτών αναφέρουν ότι πειραματίζονται ή έχουν αναπτύξει σχέδια για να ξεκινήσουν κάτι ανάλογο τους προσεχείς 24 μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη της MBB, παραμένουν κενά στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας, παρά την αύξηση στη ζήτηση που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και αυτή είναι μία σημαντική παράμετρος τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους παρόχους ασφαλιστικών λύσεων αν ληφθεί υπόψη ότι οι άνθρωποι προβλέπεται να βιώσουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την πανδημία, ακόμα και όταν «βγούμε» από όλο αυτό. Οι εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους, αναζητούν προγράμματα που θα βοηθήσουν τόσο τους ίδιους όσο και μέλη της οικογένειάς τους. Η έρευνα της MBB, όμως, διαπίστωσε ότι μόνο το 32% παρέχει προγράμματα που καλύπτουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Σύμφωνα με το Insurance Information Institute (III) και με προκαταρτική εκτίμησή του στις αρχές της πανδημίας (ημ. δημοσίευσης 4 Μαρτίου 2020), ο αντίκτυπος του Covid-19 στον κλάδο της ασφάλισης θα είναι βαθύτερος και ευρύτερος μακροπρόθεσμα. Με βάση τη σχετική ανάλυση, οι πιο σημαντικές επιπτώσεις αφορούν στην υγεία και την αποζημίωση των εργαζομένων. Ειδικότερα, η πιο άμεση επίδραση αγγίζει τους ασφαλιστές υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στην ανάγκη για υπηρεσίες υγείας, εξοπλισμό και φάρμακα που μπορεί να είναι σε έλλειψη (η περίπτωση της Ιταλίας για παράδειγμα). Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί άμεσα από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας και των ιδιωτικών ασφαλίσεων. Όπως σημειώνεται, οι φορείς που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες κάλυψης υγείας, εκτός από την υγιειονομική περίθαλψη, θα δυσκολευτούν λιγότερο, ενώ όσοι παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, ειδικά προς τους ηλικιωμένους, θα πιεστούν περισσότερο.

Παράλληλα, όσοι παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη αποζημίωσης των εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες (νοσοκομεία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.ά.) θα επωμιστούν το σημαντικότερο βάρος εκτιμά το Insurance Information Institute, δίνοντας ακόμα μία παράμετρο σε αυτό: τους εργαζόμενους σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές, το λιανεμπόριο κ.ά. Βέβαια, σε αυτό θα παίξει ρόλο και το πώς θα διαμορφωθεί το μερίδιο συμμετοχής ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα μέτρα του εκάστοτε κράτους (lockdown, διακοπή δραστηριοτήτων κ.ά.), θα επηρεάσουν ανάλογα τις απαιτήσεις αποζημιώσεων. Προχωρώντας στις μέτριες επιπτώσεις, ο κύριος αντίκτυπος αφορά στον κίνδυνο θνησιμότητας από τον Covid-19, αλλά και στη γενική ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή γενικής αστικής ευθύνης και κάλυψης σε διευθυντές και στελέχη, όχι μόνο για τον φαρμακευτικό κλάδο και τον τομέα υγείας, αλλά και εκείνους με υψηλό ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις που «κινδυνεύουν» (μεταποίηση, λιανικό εμπόριο κ.ά.), αναμένεται να καταγράψουν μεγαλύτερες απαιτήσεις αποζημιώσεων. Και εδώ, το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο.

Ταυτόχρονα, με βάση την Έρευνα Τάσεων στις Ομαδικές Πωλήσεις (Employee Benefits Trends Study 2020) που η MetLife διεξήγαγε στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δύο στους τρεις εργαζομένους δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ περισσότερο αγχωμένοι τώρα σε σύγκριση με την περίοδο πριν της πανδημία. Οι βασικότεροι λόγοι αφορούν στην πιθανότητα να νοσήσουν οι ίδιοι από τον ιό ή κάποιο συγγενικό πρόσωπο και η κοινωνική απόσταση (social distancing) που δημιουργείται. Παράλληλα, η ίδια η εργασία και οι οικονομικές ανησυχίες συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς προβληματισμούς για τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της εν λόγω κρίσης. Μάλιστα, το 29% δήλωσε ότι κερδίζει λιγότερα χρήματα λόγω της πανδημίας, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες του. Όπως ανέδειξε η εν λόγω έρευνα, η κινητήριος δύναμη για την παραγωγικότητα, την αφοσίωση και την πιστότητα του ανθρώπινου δυναμικού, είναι η αναγνώρισή του για ό,τι προσφέρει αλλά και το ανταγωνιστικό πακέτο παροχών και αποζημιώσεων που ο οργανισμός προσφέρει. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σύγχρονα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης δίνουν -με τη σειρά τους- ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό ο οποίος αποδεικνύει ότι μεριμνά ολιστικά για την υγεία και ευημερία των ανθρώπων του. Η δημιουργία ενός πλέγματος παροχών που μπορούν να μετριάσουν το αίσθημα ανασφάλειας των εργαζομένων, κυρίως την εποχή που διανύουμε, για τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και κάνει την ειδοποιό διαφορά.

Καταληκτικά, η πανδημία Covid-19 έχει λειτουργήσει ως καταλύτης και έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που ορίζουμε τι αποτελεί πραγματικό όφελος. Οι ομαδικές ασφαλίσεις προσφέρουν μία σημαντική βάση ως προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πλέον, οι οργανισμοί οφείλουν να αναζητήσουν ένα ολιστικό σύνολο προγραμμάτων που περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας, προληπτική φροντίδα και ψηφιακά οφέλη. Από την πλευρά τους, οι πάροχοι ασφαλίσεων οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την ανάγκη, να διερευνήσουν το κενό που υπάρχει και να προσφέρουν ανάλογα προγράμματα, πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις στην αγορά. «Για να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης, μια επιχείρηση οφείλει να απευθύνεται σε έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες. Μια εταιρεία που διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορεί να προτείνει ευέλικτα προϊόντα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί στη βάση συστηματικής μελέτης των αναγκών εργοδοτών και εργαζομένων.

Αντίστοιχα, «ένας εξειδικευμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, θα μπορέσει να κατανοήσει σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, να διαμορφώσει και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις» τονίζει ο Α. Δένδης και συμπληρώνει ότι «εξίσου σημαντικός παράγοντας, είναι η δυνατότητα της ασφαλιστικής εταιρείας να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου παροχές για τους πελάτες της». Όπως δηλώνει ο ίδιος, «για παράδειγμα, η MetLife έχει την οικονομική ισχύ και τη φερεγγυότητα, ώστε να διαθέτει σήμερα σημαντικές προνομιακές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους παρόχους υγείας της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι της έχουν πρόσβαση σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα δίκτυα νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών».

CASE STUDY
«ΣΤΗΝ VERMANTIA PRODUCTIONS ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ»

Βασιλική Λέντζιου, HR Associate, Vermantia

Mε την πανδημία να κραδαίνει καθημερινά τον κίνδυνο της ατομικής και συλλογικής υγείας, τώρα πιο πολύ από ποτέ, οι επιχειρήσεις οφείλουν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στο ανθρώπινο δυναμικό, εστιάζοντας στις ανάγκες και ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανησυχίες τους, μέσω της παροχής μιας υψηλής ανταποδοτικής αξίας με ουσιαστικό περιεχόμενο. Αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα σωστά σχεδιασμένο ιδιωτικό συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης. Αν και αυτή η επιλογή ανταμοιβής μετρά λίγες μόνο δεκαετίες εφαρμογής στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ολοένα και περισσότεροι εργοδότες τάσσονται υπέρ της και αποδεικνύονται θερμοί υποστηρικτές. Ο λόγος είναι απλός και οικουμενικός: Επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας του προσωπικού, μια ανάγκη με βαθιές ανθρωπιστικές ρίζες.

Οι άνθρωποί μας θέλουμε να αισθάνονται ασφάλεια τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε. Προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς, στην Vermantia Productions, έχουμε ενισχύσει έμμεσα το πακέτο αμοιβών των εργαζομένων μας, υιοθετώντας ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλειας, το οποίο συμπεριλαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προληπτικό έλεγχο υγείας. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται εφικτό ο καθένας από εμάς να θωρακίζει τη δική του υγεία αλλά και της οικογένειάς του.

Επενδύοντας στον άνθρωπο και με γνώμονα την έμπρακτη φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού εν συνόλω, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να παραβλέψουν το όποιο λειτουργικό κόστος επιφέρει μια τέτοια παροχή, καθώς είναι πλέον πασιφανή τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.
Ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί το σύγχρονο «εργαλείο» δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, λειτουργώντας παράλληλα σαν αποτελεσματικό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέσω της υιοθέτησης wellbeing πρακτικών κα παροχών χτίζονται ισχυρές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και προσωπικού, στηριζόμενες στο ειλικρινές ενδιαφέρον του πρώτου και στο συνεχές engagement του δεύτερου. Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σχετίζονται άμεσα και με την προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων, προσδίδοντας ταυτόχρονα κύρος στον οργανισμό.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της επιχείρησης, συντείνοντας αφενός στη μείωση του άγχους της καθημερινότητας των εργαζομένων και αφετέρου, στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος ίσης μεταχείρισης. Πολλές είναι οι έρευνες εξάλλου που καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων υγείας στη διαμόρφωση καλού εργασιακού κλίματος και αφοσίωσης. Ακόμα και από ψυχολογικής προσέγγισης, το αίσθημα σιγουριάς στον εργασιακό χώρο επιτρέπει στους εργαζόμενους να παραμένουν πιο αισιόδοξοι για το μέλλον και έτσι να αποδίδουν με περισσότερη διάθεση στο παρόν. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής της παροχής δίνει κίνητρα προς βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ παίζει καθοριστικό ρόλο στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, στη βιωσιμότητα της ευημερίας, στην οικονομική ευεξία, στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην επίτευξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων.

IN THE NEWS
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την ΕΑΕΕ για το Α’ εξάμηνο του 2020, σημειώθηκε 17,9% μείωση στις ομαδικές ασφαλίσεις. Την ίδια στιγμή, από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α΄ εξαμήνου του 2020, ποσό 307,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου, εκ των οποίων 44,6 εκατ. ευρώ στις ομαδικές ασφαλίσεις με τη μείωση των νέων εργασιών στις ομαδικές ασφαλίσεις να είναι στο 1,7%. Αναφορικά με το πλήθος των συμβολαίων, καταγράφηκε 2,6% αύξηση στα ομαδικά ασφαλιστήρια, με το 79,3% να αφορά ασφαλίσεις ζωής, υγείας, ατυχημάτων των εργαζομένων, το 18,2% συνταξιοδοτικά προγράμματα και το 2,5% δανειολήπτες.

Η συμμετοχή των δικτύων διανομής στην παραγωγή ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλίσεων διαμορφώθηκε ως εξής: 39% προέρχεται από άμεσες πωλήσεις (εκ των οποίων 10,8% αντιστοιχεί σε Call center, Direct mail, και 28,1% σε Corporate Sales και Ασφαλιστικούς Υπάλληλους), 16,9% από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας, 32,9% Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας και τέλος, το 11,3% από τη συνεργασία με τράπεζες. Παράλληλα, σημειώθηκε 23,9% μείωση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων. Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις αφορούν τις ασφαλίσεις ζωής, υγείας, ατυχημάτων των εργαζομένων (42,9%) και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα (40,5%).

Η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2019 διαπίστωσε ότι 6 στις 10 εταιρείες παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι καθορισμένης συνεισφοράς και προβλέπουν δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και από την πλευρά του εργαζομένου.

Με βάση την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου, tο 14% των εργοδοτών στην Ελλάδα προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων το πρώτο τρίμηνο του 2021. Με βάση την εν λόγω έρευνα, στους κλάδους που προβλέπουν την μεγαλύτερη τάση επιστροφής στα προ-COVID-19 επίπεδα προσλήψεων εντός των επόμενων 12 μηνών είναι ο τομέας των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλειών, της τάξης του +11%.