Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και επίτευξης του εταιρικού στόχου. Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, καθιερώνουν πλέον έμμεσες αμοιβές, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των καιρών.

Η ασφάλιση των εργαζομένων αποβλέπει στην προστασία αυτών και των μελών των οικογενειών τους. Ο κύριος φορέας ασφάλισης στη χώρα μας είναι το ΙΚΑ και τα επικουρικά ταμεία, που καλύπτουν με ένα δίχτυ κοινωνικών παροχών τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, εξασφαλίζοντάς τους προστασία σε περιπτώσεις ασθένειας, νοσηλείας, αναπηρίας, σύνταξης, θανάτου κτλ.

Το κύριο έργο της κοινωνικής ασφάλισης είναι η ασφαλιστική προστασία των εργαζομένων που εκδηλώνεται με τις παροχές. Οι παροχές ασθενείας διακρίνονται σε παροχές σε είδος που περιλαμβάνουν την ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική, νοσοκομειακή, πρόσθετη περίθαλψη κτλ, παροχές σε είδος αποτιμώμενες σε χρήμα και παροχές σε χρήμα που είναι τα διάφορα επιδόματα (ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας κτλ).

Οι συνεχείς αλλαγές της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας στη χώρα μας, ωστόσο, δημιουργούν έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης, κενά και αισθήματα ανασφάλειας στους ενδιαφερόμενους, ασφαλισμένους και εργοδότες. Η δαιδαλώδης νομοθεσία αποτελεί ένα από τα πολύπλοκα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Μέσα σε αυτή την πολυνομία, είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να γνωρίζει με ακρίβεια εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και να είναι σε θέση να συγκρίνει την υπάρχουσα κατάσταση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται συνεχής πληροφόρηση και ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα.

Ένα ακόμα σύνηθες φαινόμενο για τη χώρα μας, είναι η ανασφάλιστη εργασία. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που προέκυψαν από ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, οι συχνότερες παραβάσεις είναι η μη καταβολή των δεδουλευμένων και η ανασφάλιστη εργασία.

Τα συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης, αποτελούν μία ιδιαίτερα σημαντική παροχή που μπορεί να προσφέρει μία επιχείρηση στους εργαζόμενούς της. Οι καλύψεις που προσφέρει η ομαδική ασφάλιση, προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αναβαθμίζουν και συμπληρώνουν τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου.

«Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ένας ώριμος θεσμός με ιστορία και εμπειρία 60 ετών, που προσαρμόζεται, αυτορυθμίζεται και διαρκώς βελτιώνεται και που προστατεύει την “καρδιά” της επιχειρηματικής δράσης, το Ανθρώπινο Δυναμικό» αναφέρει ο Γιώργος Κώτσαλος, Deputy Manager Corporate Sales της MetLife Alico και συνεχίζει: «Σήμερα κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και αριθμού προσωπικού αναγνωρίζει την αξία των ομαδικών προγραμμάτων ως πρωταγωνιστικό εργαλείο δημιουργίας Εταιρικής Κουλτούρας, ενίσχυσης του Κοινωνικού Προσώπου της εταιρείας και αύξησης της παραγωγικότητας».

Μία πολύτιμη και ουσιαστική παροχή
Ποιος το περίμενε ότι θα φτάναμε να ζούμε σε μία εποχή όπου οι κοινωνικές παροχές όχι μόνο θα δοκιμάζονταν αλλά θα έπαυαν να θεωρούνται και αυτονόητες. Ακόμα και ελάχιστα κοινωνικά αγαθά όπως για παράδειγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, συνιστούν σήμερα, για αρκετούς συμπολίτες μας, πολυτέλεια!

Όσον αφορά κοινωνικές παροχές σχετικές με την υγεία, για τους περισσότερους έλληνες πολίτες, ισοδυναμεί με εφιάλτη, η περίπτωση που χρειαστεί ο ίδιος ή κάποιος από την οικογένειά του είτε να εξεταστεί είτε -ακόμα χειρότερα- να νοσηλευτεί σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Η παροχή της ομαδικής ασφάλισης, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, οι ίδιοι και η οικογένειά τους, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας και χρειαστεί να ζητήσουν βοήθεια. Όπως προκύπτει από έρευνες ικανοποίησης, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές για τους εργαζόμενους.

«Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να επιδείξουν την εταιρική – κοινωνική τους ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, βρίσκοντας λύσεις που θα μειώσουν σημαντικά το αίσθημα της ανασφάλειας» αναφέρει ο Γ. Κώτσαλος και συνεχίζει: «Εταιρείες με εγκατεστημένες παροχές Ομαδικής Ασφάλισης παρέχουν, συνήθως για το σύνολο του προσωπικού τους, καλύψεις Ζωής, Υγείας και Σύνταξης προσαρμοσμένες στις οικονομικές ανάγκες και επίπεδο διαβίωσης του κάθε εργαζόμενου. Επιχειρήσεις που μέχρι χθες δεν προσέφεραν αυτές τις παροχές, δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των ανώτερων στελεχών και, μέσω σύγχρονου σχεδιασμού, επεκτείνουν τα προγράμματα και για το υπόλοιπο προσωπικό με χρηματοδότηση, είτε μέσω του εργοδοτικού προϋπολογισμού, είτε μέσω εθελοντικών προγραμμάτων» καταλήγει.

Ειδικά στην εποχή μας, η προσφορά ενός καλού μισθού δεν είναι αρκετή για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και παραγωγικών στελεχών. Εκτός από τις ικανοποιητικές αμοιβές, τα πλήρη και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών καλύψεων αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών ποιότητας. Είναι γεγονός ότι θεωρείται αδύνατο για μία επιχείρηση να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα από δυσαρεστημένους εργαζόμενους. Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα προσφέρουν μία επιπλέον αίσθηση ασφάλειας στους ανθρώπους μίας εταιρείας, αυξάνοντας την ικανοποίησή τους και κατ’ επέκταση την απόδοσή τους.


Ο πλέον αναπτυσσόμενος κλάδος της αγοράς
Δεδομένου ότι η ομαδική ασφάλιση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από τη γενικότερη κρίση που μαστίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, παρά το γενικευμένο κλίμα υποχώρησης των εργασιών στον κλάδο ζωής, ο πλέον αναπτυσσόμενος κλάδος της ασφαλιστικής βιομηχανίας, η ομαδική ασφάλιση, συνεχίζει να δείχνει ισχυρά σημάδια αντίστασης.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μάλιστα, σε μία προσπάθεια να διατηρήσουν εν ζωή τα ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα των επιχειρήσεων που πλήττονται από την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, πραγματοποιούν στροφή στη συγκράτηση του κόστους. Η αγορά των ομαδικών ασφαλίσεων, τα τελευταία δύο χρόνια, παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 18,7% ενώ ειδικά ο τομέας των ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων αναπτύσσεται με ρυθμό που προσεγγίζει το 40% (Πηγή: www.insuranceworld.gr).

Επιπλέον, στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, δείχνουν ότι τα ασφάλιστρα του κλάδου των ομαδικών ασφαλίσεων ανήλθαν το 2010 στα 372,4 εκατ. ευρώ ενώ το ύψος των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ανήλθε στα 329,3 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά ασφάλιστρα της αγοράς των ομαδικών ασφαλίσεων στα 701,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 637,7 εκατ. ευρώ το 2009.  Σχετικά με το πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη ζήτηση των προγραμμάτων ασφάλισης στην ελληνική αγορά, ο Γ. Κώτσαλος αναφέρει:

«Η Ομαδική Ασφάλιση, παρά τη συρρίκνωση που βιώνει η ελληνική οικονομία, παραμένει ως η Νο1 πιο επιθυμητή παροχή από τους εργαζόμενους, όπως αποδεικνύουν και οι πιο πρόσφατες έρευνες. Η αντανακλαστική και ενστικτώδης αντίδραση της αγοράς είναι η στήριξη της Ομαδικής Ασφάλισης, που αποτελεί τον μοναδικό δοκιμασμένο ασφαλιστικό πυλώνα και μπορεί να συμπληρώσει αποτελεσματικά τη διαρκώς αυξανόμενη ελλειμματικότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εταιρείες εξαντλούν κάθε οικονομική δυνατότητα ώστε να μπορούν να εξακολουθούν να παρέχουν αυτή την πολύτιμη παροχή ως αντίβαρο στη διαρκώς μειούμενη κοινωνική προστασία».

Ασφάλιση εργαζομένων
Όπως συνηθίζεται να λέγεται από στελέχη του χώρου του HR, οι άνθρωποι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησης. Οι οργανισμοί που το αποδεικνύουν αυτό στην πράξη είναι όσοι προσφέρουν στους εργαζόμενούς τους, παροχές όπως η ομαδική ασφάλιση. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική στιγμή, με τις οικονομικές συγκυρίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, να καθιστούν επισφαλή την κοινωνική, οικονομική και συναισθηματική κατάσταση κάθε ατόμου, οι παροχές ασφάλισης των εταιρειών προς τους εργαζόμενούς τους, θεωρούνται περισσότερο χρήσιμες και σημαντικές από ποτέ.

Η μέριμνα για ομαδική ασφάλιση είναι εγγύηση για την ίδια την επιχείρηση που αγκαλιάζει τους ανθρώπους της, χωρίς διακρίσεις. Ενδυναμώνεται η εταιρική συνείδηση, δημιουργούνται σταθεροί και ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στην επιχείρηση και τους εργαζόμενους ενώ οι τελευταίοι είναι σε θέση να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Και τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ασφάλισης δεν σταματούν εδώ.

Πλείστα οφέλη
Σε μία εποχή που οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς παραπαίουν και δεν μπορούν να προσφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας σε κανέναν ασφαλισμένο, η Ομαδική Ασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσθέτοντας παράλληλα αξία στην επιχείρηση.

Μία πραγματικά ανταποδοτική παροχή, όπως είναι αυτή της ομαδικής ασφάλισης, προσφέρει ικανοποίηση στους εργαζόμενους και τους απαλλάσσει από το άγχος και την ανασφάλεια. Επιπλέον, οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι επιδεικνύουν υψηλότερη επαγγελματική πίστη και αφοσίωση στην εταιρεία, κάτι που επηρεάζει σημαντικά τη διατήρηση ταλαντούχων στελεχών.

Οι παροχές ενός Ομαδικού συμβολαίου, συμπληρώνουν και ενισχύουν τις παροχές του κύριου ασφαλιστικού φορέα αλλά και τις παροχές της εταιρείας προς τους ανθρώπους της, προσφέροντάς τους σιγουριά και ασφάλεια για οτιδήποτε προκύψει.

Η προστασία της υγείας από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενούς της, αποτελεί μία κοινωνική παροχή προς το Ανθρώπινο Δυναμικό. Και μόνο αυτό το όφελος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους εργαζόμενους και την εταιρεία, ενώ παράλληλα από αυτή τη συνθήκη δημιουργούνται θετικές οικονομικές επιπτώσεις για την επιχείρηση. Επιπλέον, με την Ομαδική Ασφάλιση, αυξάνεται η αίσθηση ασφάλειας των εργαζομένων, τονώνεται η εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία, και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα.

Τα ομαδικά ασφαλιστικά πακέτα, ενισχύουν το επαγγελματικό κύρος του εργαζομένου, συμπληρώνουν την κοινωνική του ασφάλιση και ικανοποιούν τις προσωπικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, δημιουργώντας μία πεποίθηση σιγουριάς για το μέλλον. Οι παροχές που προσφέρει μία επιχείρηση στους εργαζόμενούς της, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την απόδοσή τους. Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού, επιπλέον, προσδίδει κύρος και υψηλό επαγγελματισμό στην επιχείρηση με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνητρο για την προσέλκυση ποιοτικού και ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι συνθήκες αυτές, συμβάλλουν ακόμα στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος, ενισχύονται τα κίνητρα διατήρησης των ικανών στελεχών, περιορίζοντας την κινητικότητά τους προς τον ανταγωνισμό ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται και η προσέλκυση νέων ταλέντων.


Τι περιλαμβάνουν
Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης που παρέχουν οι επιχειρήσεις, καλύπτουν τους εργαζόμενους σε τομείς όπως η ασφάλιση ζωής, αναπηρίας, ασφάλιση ατυχημάτων, απώλειας εισοδήματος, ανικανότητα για εργασία, ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, παροχή επιδομάτων, μητρότητας, συνταξιοδοτικά προγράμματα κτλ.

Πιο αναλυτικά, οι παροχές των προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης προσφέρουν στους εργαζόμενους εξασφάλιση της οικογένειας σε περίπτωση απώλειας ζωής, προστασία του εισοδήματός τους σε περίπτωση μόνιμης ή πρόσκαιρης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, κάλυψη έκτακτων εξόδων που δημιουργούνται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, σε περίπτωση νοσηλείας, κάλυψη δαπανών για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα. Τα προγράμματα ασφάλισης ζωής αφορούν στην περίπτωση θανάτου όπου το ποσό της κάλυψης, καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιζόμενου.

Στην ασφάλιση αναπηρίας ή μόνιμης ανικανότητας, το κεφάλαιο της κάλυψης καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο ενώ στην περίπτωση προσωρινής ανικανότητας συνήθως καταβάλλεται μηνιαίο ποσό είτε από την πρώτη μέρα ανικανότητας είτε μετά από κάποια περίοδο αναμονής, ανάλογα με την κάλυψη του κύριου ασφαλιστικού φορέα του ασφαλιζόμενου και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι παροχές περίθαλψης περιλαμβάνουν ακόμα νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη όπου καταβάλλεται το ποσό που δαπανάται στην περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του (στην πρώτη περίπτωση) ή τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν ο ασφαλισμένος ή μέλη της οικογένειάς του για αγορά φαρμάκων, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις (μικροβιολογικές, ακτινολογικές ή άλλες εργαστηριακές κτλ).

Εξατομικευμένα προγράμματα
Οι εταιρείες μπορεί να προσφέρουν στους εργαζόμενούς τους διάφορα ασφαλιστικά πακέτα, για την υγεία, για την ιατρική και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, συνταξιοδοτικά προγράμματα, αποταμιευτικά προγράμματα κτλ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέρουν διαφοροποιημένα πακέτα στις επιχειρήσεις, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησής τους και τις ανάγκες τους. Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε κάθε εταιρεία δεν είναι τυποποιημένο αλλά δημιουργείται από έμπειρα στελέχη σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

 Έμπειροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του προσωπικού ενός οργανισμού συνθέτοντας το κατάλληλο πακέτο ομαδικών παροχών. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν κάποιο από τα τυποποιημένα προσφερόμενα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, αποφεύγοντας σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά επιλέγοντας μία αξιόπιστη και αποτελεσματική ασφαλιστική λύση.

Ανταγωνιστικές παροχές
Σύμφωνα με έρευνες ικανοποίησης προσωπικού, η ομαδική ασφάλιση θεωρείται για πολλούς εργαζόμενους, πιο σημαντική παροχή σε σχέση με την αύξηση του μισθού. Η οποιαδήποτε αύξηση ασφαλώς μπορεί να καλυτερέψει το παρόν του ατόμου και να του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα αγαθά.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η ομαδική ασφάλιση προσφέρει περισσότερα οφέλη στους εργαζόμενους ενώ παράλληλα συντελεί στο αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και ηρεμίας, κάτι που έχει θετική επίδραση τόσο στην ψυχολογική όσο και στη σωματική υγεία του εργαζόμενου και κατ’ επέκταση στην απόδοσή του. Επιπλέον, οι οργανισμοί που παρέχουν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, εκσυγχρονίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύουν τη σχέση τους με τους εργαζόμενους ενώ παράλληλα δημιουργούν καλό όνομα στην αγορά, ως εργοδότες επιλογής.

Ταυτόχρονα, και για την ίδια την εταιρεία, η παροχή της ομαδικής ασφάλισης φαίνεται να είναι μία συμφέρουσα επιλογή καθώς ενώ προσφέρει πολλά στους ανθρώπους, στοιχίζει ελάχιστα, εφόσον το ασφάλιστρο αναγνωρίζεται από την εφορία σαν παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης. Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για Ομαδική Ασφάλιση Ζωής του προσωπικού τους.

Το κόστος μίας ομαδικής ασφάλισης που επιβαρύνει την επιχείρηση θεωρείται έξοδο και εκπίπτει έως και 1.500 ευρώ ανά ασφαλισμένο εργαζόμενο. Παράλληλα, σε συμμετοχικά προγράμματα, όπου ο εργαζόμενος συμμετέχει στο κόστος της ομαδικής ασφάλισης, η εισφορά που επιβαρύνει τον εργαζόμενο εκπίπτει και αυτή από το προσωπικό του φορολογητέο εισόδημα.


Σύνταξη: όχι μόνο στα όνειρά μας!
Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας, ισχυρή ανάπτυξη γνωρίζουν και τα συνταξιοδοτικά ομαδικά προγράμματα και όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι αυτά θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών τα προσεχή χρόνια, δεδομένων των αλλαγών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αλλά και της μείωσης των επικουρικών συντάξεων.

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα συμπληρώνουν τη σύνταξη που θα πάρει ο εργαζόμενος από τον κρατικό φορέα ασφάλισης, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιοτική του διαβίωση και μετά τη συνταξιοδότησή του.

Η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης, προσφέρει σιγουριά και εξασφάλιση στον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα επιτρέπουν στον εργοδότη να συμβάλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του εργαζόμενου κατά τη συνταξιοδότηση, εξασφαλίζοντάς του συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να μεριμνήσει και ο ίδιος για τη συνταξιοδότησή του και να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες μέσω της καταβολής εθελοντικών εισφορών. Η συστηματική αποταμίευση μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό εισόδημα στον εργαζόμενο της επιχείρησης κατά τη συνταξιοδότησή του.

Όχι μόνο διαχρονική αλλά και τόσο επίκαιρη σημασία
Σε μία αγορά που δοκιμάζεται από τη συρρίκνωση των μισθών και τον περιορισμό των εργαζομένων, η ομαδική ασφάλιση αναδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες της, δημιουργώντας υψηλά κίνητρα παραγωγικότητας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον ενδυναμώνει την ενιαία εταιρική συνείδηση, δημιουργώντας ισχυρούς σταθερούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες της.

Σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις και ανταγωνισμό σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να υλοποιήσει στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να κάνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ακόμα πιο ισχυρό.

Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να προσδώσουν αξία στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στους πελάτες και στη συνολική εικόνα της επιχείρησης. Η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης, αποτελεί σήμερα μία ουσιαστική επένδυση που προσφέρει ικανοποίηση στους εργαζόμενους, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους και κατ’ επέκταση την παραγωγικότητά τους.

Μόνο οι ευχαριστημένοι άνθρωποι, που είναι σε θέση να καλύψουν βασικές ανάγκες των ίδιων και της οικογένειάς τους, έχουν τη διάθεση αλλά και την ικανότητα να αποδώσουν τα μέγιστα σε μία θέση εργασίας.


Case Study: «Οι άνθρωποι της Millennium bank, δεν κάνουμε διακρίσεις στην ΥΓΕΙΑ»
«ΥΓΕΙΑ»… ένα αγαθό που, αναμφισβήτητα, πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τον καθένα μας. Συχνά θεωρούμε την υγεία ως κάτι δεδομένο και δεν αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα παρά μόνο όταν αυτή κλονίζεται, ενώ την ίδια στιγμή συνειδητοποιούμε και την τεράστια οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει τόσο η παρακολούθηση της υγείας μας όσο και η αποκατάστασή της.

Ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι οι δημόσιες παροχές υγείας είναι χαμηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς, ενώ τον τελευταίο καιρό η οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς αναγκάζει το κράτος να χαμηλώσει περαιτέρω το επίπεδο των παροχών.

Έτσι η υποστήριξη των εργαζομένων με παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο συνολικό πακέτο παροχών που μια επιχείρηση προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Πολλές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες, δίνουν στους εργαζόμενούς τους το δικαίωμα χρήσης, εντελώς δωρεάν, ομαδικού ιατροφαρμακευτικού προγράμματος με καλύψεις που ένα αντίστοιχο ιδιωτικό πρόγραμμα θα τις παρείχε πάρα πολύ ακριβά. Έχει άλλωστε αποδειχθεί και μέσα από έρευνες ότι τέτοιου είδους παροχές είναι σημαντικές για την ενίσχυση του δεσμού των εργαζομένων με την εταιρεία, καθώς τους δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, στη Millennium bank σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία, έχουμε δημιουργήσει ένα ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους.

Ενδεικτικά, θα αναφερθώ σε κάποιες από τις παροχές/καλύψεις: δωρεάν ετήσιο check-up, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, κάλυψη εγκυμοσύνης, αποζημιώσεις φαρμάκων, απευθείας κάλυψη δαπανών σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και ειδικές συνεργασίες με διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία προσφέροντας προνομιακή τιμολόγηση.

Ταυτόχρονα, οι ιατροφαρμακευτικές καλύψεις συνδυάζονται με προγράμματα συνταξιοδοτικά και ασφάλισης ζωής που ολοκληρώνουν το ασφαλιστικό πακέτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καλύψεις του προγράμματος αγγίζουν όλα τα ιεραρχικά επίπεδα με τον ίδιο τρόπο, γιατί εμείς, οι άνθρωποι της Millennium bank, στην ΥΓΕΙΑ δεν κάνουμε διακρίσεις.

Κέλλυ Πανουργιά, Compensation & Benefits Supervisor | Compensation & Benefits, Millennium bank S.A.

Case Study: Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης στην Ericsson Hellas
Η Ericsson, όπως και οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες με ανθρωποκεντρική κουλτούρα, έχει στόχο να είναι ανταγωνιστική και δίκαιη, ώστε να προσελκύει, παρακινεί, ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων της και να διακρατεί τα ταλέντα. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα και φροντίζουμε για τις αμοιβές, κίνητρα, παροχές, αναγνώριση, επιβράβευση, ευ ζην των εργαζομένων μας.

Από το παραπάνω συνολικό πακέτο, το στοιχείο στο οποίο έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι οι παροχές. Για την Ericsson Hellas, η κύρια παροχή από άποψη επένδυσης, αξιοποίησης και αντιλαμβανόμενου οφέλους είναι το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.

Καλύπτει ασφάλιση ζωής, ατυχήματος, απώλειας εισοδήματος, αναπηρίας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση. Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη και με έμφαση στις σοβαρές ασθένειες, τότε που ένα Ομαδικό Πρόγραμμα μπορεί να κάνει τη διαφορά για τον ασθενή. Εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, κάτι που στην Ericsson ισχύει κατά κανόνα για όλες τις παροχές.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας είναι πάρα πολύ θετική. Στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν κενά και δυσκολίες στις δημόσιες υπηρεσίες ασφάλισης και περίθαλψης, και ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, το πρόγραμμα καλύπτει πολύ σημαντικές ανάγκες κυρίως για εξωνοσοκομειακές και ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες.

Διαχρονικά το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος των εργαζομένων.

Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές τα τελευταία δύο χρόνια, που η πιο προσεκτική προσέγγιση σε θέματα κόστους σήμανε την ανάγκη για πιο προσεκτική χρήση του προγράμματος. Μέσα από ανοιχτή και ουσιαστική επικοινωνία και συζήτηση με όλους τους εργαζομένους μας καταφέραμε να ενισχύσουμε την αντίληψη της πραγματικής αξίας του προγράμματος και κυρίως την αίσθηση κοινής ευθύνης όλων μας για την επιτυχή συνέχισή του (μέσω της ορθολογικής χρήσης). Η ανταπόκριση των εργαζομένων στην κατεύθυνση αυτή ήταν εντυπωσιακή και με πολύ καλά αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους και επιβεβαιώνει την προτεραιότητα του δίνουμε στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης στην Ericsson Hellas.

Αλεξάνδρα Λέκκου, Total Rewards Senior Specialist, Ericsson SouthEast Europe