Στο περιβάλλον μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς όπου η ανάγκη για στρατηγικές επενδύσεις είναι καθοριστική, η Ομαδική Ασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσθέτει αξία στην Επιχείρηση.

Οι πλέον πιο δυναμικές εταιρείες αξιοποιούν σήμερα το θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού καθώς δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την Επιχείρηση αλλά αποτελεί επίσης κίνητρο για την προσέλκυση και τη διατήρηση ποιοτικού Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και απαλλάσσει τους εργαζόμενους από το άγχος της ανασφάλειας και τους προσφέρει την ικανοποίηση μιας πραγματικά ανταποδοτικής παροχής, με αποτέλεσμα να παράγουν καλύτερο έργο και να επιδεικνύουν υψηλότερη επαγγελματική πίστη και αφοσίωση στην Εταιρεία.

Oι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές συντελούν, επίσης, αποφασιστικά στη διατήρηση των ικανών Συνεργατών και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο όταν η Επιχείρηση θέλει να προσελκύει ανταγωνιστικά Στελέχη από την αγορά.


MetLife Alico: Νο1 επιλογή και στις Ομαδικές Ασφαλίσεις
Η MetLife Alico αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των πιο σημαντικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, έχοντας κατακτήσει υψηλό μερίδιο αγοράς, αλλά και την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των Πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του ασφαλιστικού της έργου.

Η φερεγγυότητα και ο επαγγελματισμός της Εταιρείας έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, καθώς περισσότερες από 1.250 ελληνικές και διεθνείς Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας, με 440.000 εργαζόμενους, έχουν επιλέξει να ασφαλίσουν το προσωπικό τους στην MetLife Alico στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία παρέχει μια σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την τόσο σημαντική επένδυση ανάπτυξης.

Η MetLife Alico σχεδιάζει την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων σε μια εταιρεία, καθώς διαθέτει γνώση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, μοναδική εμπειρία, σχεδιάζοντας πρωτοποριακά προϊόντα Ζωής με βάση την ιεραρχία, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων.

Εκσυγχρονίζει τα προϊόντα Ζωής, παρακολουθώντας τις τοπικές και διεθνείς κλαδικές μελέτες αλλά και προσφέρει διαφοροποιημένα «πακέτα» στα μέτρα κάθε επιχείρησης (μικρής, μικρομεσαίας, ελληνικής, πολυεθνικής). Επίσης, δημιουργεί ειδικά «πακέτα» προστασίας της οικογένειας σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων ή ατυχημάτων σε επαγγελματικό ταξίδι. Παρέχει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου διαχειριστικές υπηρεσίες και φροντίζει να επικοινωνεί αποτελεσματικά το Πρόγραμμα στους Ασφαλισμένους της, αναδεικνύοντας την ύψιστη αξία του.

Πρωτοπορεί στη συστηματική προστασία και εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων της, ανταποκρινόμενη στην εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι πελάτες της.

Η MetLife Alico σχεδιάζει, επίσης, Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα στα «μέτρα» της κάθε Επιχείρησης. Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα είναι ένας ακόμα «σύμμαχος» κάθε σύγχρονης και επιτυχημένης Επιχείρησης που κινείται δυναμικά και ανταγωνιστικά στο χώρο της για να ενδυναμώσει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της, δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων της. Με ένα αξιόπιστο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα ισχυροποιούνται οι εταιρικές αξίες, βελτιώνονται τα αποτελέσματα και οι Εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως την ευθύνη με την οποία η εταιρεία στην οποία ανήκουν αντιμετωπίζει την ουσιαστική ευημερία των ανθρώπων της.

Η μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία της MetLife Alico ξεκινά από το 1964, καθώς προσφέρει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία ενημερώνονται συνεχώς για τις τοπικές και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των Συνταξιοδοτικών Παροχών. Διαχειρίζεται σημαντικά κεφάλαια, εξασφαλίζοντας για τους Ασφαλισμένους της παροχές υπό μορφή Εφάπαξ ή μηνιαίας Σύνταξης.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό ειδικών Αποταμιευτικών Προγραμμάτων για κατηγορίες και κλάδους εργαζομένων (σύλλογοι, σωματεία κ.ά.) αλλά και για στελέχη προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό της αναπλήρωσης του εισοδήματός τους. Τεκμηριώνει διαχρονικά την ορθότητα των επενδυτικών επιλογών της, οι οποίες είναι προσανατολισμένες σε μακροχρόνιες σταθερές επενδύσεις. Υποστηρίζει τα Συνταξιοδοτικά της Προγράμματα με ευέλικτα μηχανογραφικά συστήματα διαχείρισης, τα οποία διευκολύνουν την έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση της Επιχείρησης και των ασφαλισμένων.

Επιπλέον, αναπτύσσει ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων μέσω διοικητικών εγχειριδίων, help-lines κ.ά., τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο εργαζομένων.

Αλλά και ο τομέας της Υγείας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη στροφή των πολιτών στην Ιδιωτική Περίθαλψη. Η MetLife Alico παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές προσεκτικά και με στόχο την πραγματική προστασία των οικονομικών προβλέψεων των πελατών της, έχει οργανώσει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο Σύστημα Παροχών, το «Alico Benefit Club», το οποίο μεγιστοποιεί τη σχέση κόστους/οφέλους, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους ασφαλισμένους της να κάνουν σωστό προγραμματισμό.

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής στον κόσμο
Η MetLife Inc. αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην παροχή ασφαλειών, συνταξιοδοτικών και ομαδικών προγραμμάτων, εξυπηρετώντας 90.000.000 ασφαλισμένους σε περισσότερες από 60 χώρες. Μέσω των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η MetLife κατέχει ηγετικές θέσεις στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Mε βάση το χαρτοφυλάκιο Ζωής σε ισχύ, η Metropolitan Life Insurance Company, εταιρεία της MetLife Inc., είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οκτώ εκατομμύρια ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης
Το 1990 η Εταιρεία, πάντα πρωτοπόρος, αποφάσισε την είσοδό της στις καινούργιες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με την Ελλάδα να αποτελεί την έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της MetLife Alico, σε μια εποχή που η περιοχή αυτή γνώριζε σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Η Περιφερειακή Διεύθυνση περιλαμβάνει, εκτός από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρωσία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Βουλγαρία, την Σερβία, την Ουκρανία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

Στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών η Εταιρεία έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις από ανεξάρτητους φορείς σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται διακρίσεις όπως «Εταιρεία της Χρονιάς», «Κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία της χώρας», «Η καλύτερη εταιρεία στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», «Business Superbrand» κ.ά.