Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, υπάρχει μια παράμετρος που παραμένει σχεδόν πάντα σταθερή: η ανάπτυξη και η κερδοφορία των επιχειρήσεων όταν μεταφράζεται σε ανταποδοτικά οφέλη και προς τους εργαζομένους είναι σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο ικανοποίησης αυτών.

Σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco Ελλάδας, ένα ανταγωνιστικό πακέτο παροχών σε συνδυασμό με το πακέτο αποδοχών, επηρεάζει καθοριστικά την απόφαση ενός υποψηφίου για το αν θα πει το μεγάλο «ναι» σε μια εταιρεία. Οι εργαζόμενοι θέλουν να αισθάνονται ότι η δουλειά τους εκτιμάται, ότι είναι σημαντικοί για την εταιρεία και τέτοιου είδους προνόμια/παροχές αποτελούν απόδειξη γι’ αυτούς ότι η επιχείρηση είναι εκεί για να καλύψει και τις δικές τους ανάγκες, τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους.

Για να μπορέσουν οι εργοδότες να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να προσφέρουν ένα αρκετά δελεαστικό πακέτο παροχών, που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες των ταλαντούχων στελεχών τους. Αυτά τα πολύ σημαντικά προνόμια για τους εργαζόμενους, αφενός παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην κατάκτηση των επαγγελματικών αλλά και των προσωπικών τους στόχων, αφετέρου τους δίνουν αυξημένη αίσθηση ασφάλειας.

Ο Όμιλος Adecco Ελλάδος επισημαίνει επίσης ότι η επιτυχία και η εξέλιξη, τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των εταιρειών είναι σε άμεση συνάρτηση με το κατά πόσο οι επιχειρήσεις σήμερα διατηρούν τα ταλέντα τους. Η τάση δείχνει την αυξανόμενη προτίμηση των εργαζομένων σε ένα συνολικό πακέτο αποδοχών και παροχών έναντι απλώς ενός καλού μισθού. Οι επιπλέον του μισθού παροχές δίνουν κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την ανάπτυξη τους και κατ’ επέκταση την ευημερία των ίδιων των εταιρειών στις οποίες εργάζονται.