Ο Όμιλος Adecco, διενεργεί έρευνα με τίτλο «Social Recruiting». Στόχος της έρευνας είναι η σκιαγράφηση της σύγχρονης αγοράς σε μία εποχή κατά την οποία τα Social Media έχουν καθοριστικές επιδράσεις τόσο στην κοινωνία και τη ζωή, όσο και στην ίδια την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, αναπτύχθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο απευθύνεται σε υποψηφίους και επιδιώκει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη συμπεριφορά των χρηστών των Social Media όσον αφορά στην αξιοποίηση τους για αναζήτηση εργασίας. Το δεύτερο απευθύνεται σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιλογής προσωπικού και στόχο έχει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο ο κλάδος του HR στην Ελλάδα αξιοποιεί τα Social Media κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Η έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 23 χώρες (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρωσία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σλοβακία, Πολωνία, Τουρκία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τυνησία, Μέση Ανατολή, Μαρόκο, Κροατία και Σιγκαπούρη) και τα αποτελέσματα θα αναλυθούν ανά χώρα, ενώ θα υπάρξουν και συγκριτικές μελέτες μεταξύ των χωρών.