Σύμφωνα με μελέτη του Ομίλου Adecco, η οποία σκιαγραφεί τις επιπτώσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην αγορά εργασίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η εκπαίδευση και η κατάλληλη προετοιμασία και αποδοχή ενός μέλλοντος συνεχούς μάθησης είναι μείζονος σημασίας για να πραγματοποιηθούν ορισμένα κρίσιμα βήματα για το μέλλον.

Παράλληλα, ο πόλεμος ταλέντων συνεχίζεται και οι δεξιότητες αλλάζουν συνεχώς. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους να αντιληφθούν την αξία της «διά βίου μάθησης» και να την εφαρμόσουν στην πράξη. Σχολιάζοντας το φαινόμενο της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σε μια πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco στην Ελλάδα, το 80% των εργοδοτών είπε ότι θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν εξοπλίζει τους αποφοίτους με το αναγκαίο μείγμα δεξιοτήτων που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που αναζητούνται περισσότερο από τις εταιρείες στην Ελλάδα είναι η επιχειρηματική ηθική, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, όπως και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Απαντώντας στο αν βρίσκουν τις δεξιότητες αυτές στους υποψηφίους που αξιολογούν για θέσεις εργασίας στις εταιρείες τους, αναφέρουν ότι δεν τις βρίσκουν εύκολα και στον βαθμό στον οποίο τις χρειάζονται. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος να αντιμετωπιστεί το κενό των δεξιοτήτων είναι μέσω των σχημάτων Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας που μπορούν να προετοιμάσουν τους νέους για τον κόσμο της εργασίας».