Το 2023, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, του υψηλού πληθωρισμού και της νομισματικής σύσφιξης θα δημιουργήσουν νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος Adecco επιχειρεί να καταγράψει τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν επιχειρήσεις και εργαζομένους την φετινή χρονιά και θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε 7 σημαντικές τάσεις, που είναι η έλλειψη ταλέντων και ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων, η αλλαγή ηγετικού μοντέλου για την αντιμετώπιση της σιωπηλής παραίτησης, η παροχή δυνατοτήτων εξέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό, η αναβάθμιση του ρόλου του επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, η στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με βιώσιμο προσανατολισμό, η θεσμοθέτηση κανόνων ασφαλείας και ελέγχου για την προστασία των εργαζομένων και η αύξηση της επίδρασης του Metaverse και των Αποκεντρωμένων Αυτόνομων Οργανισμών (Decentralized Autonomous Organizations – DAOs).

Metaverse και DAOs αλλάζουν τα δεδομένα στην εργασία
Εστιάζοντας στο τελευταίο, η σχετική ενημέρωση του Ομίλου Adecco αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: Τα τελευταία χρόνια, φαινόμενα όπως το metaverse και οι Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί (Decentralized Autonomous Organizations – DAOs) έχουν εμφανιστεί στο δημόσιο διάλογο φιλοδοξώντας  να αλλάξουν το μέλλον της εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Global Workforce of the Future του Ομίλου, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (46%) που ηλικιακά ανήκουν στην γενιά Z, πιστεύουν ότι στο μέλλον το metaverse θα αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας στην εργασία τους και μάλιστα αυτό είναι κάτι που το επιθυμούν πολύ και οι ίδιοι.

Σχετικά με τους Αποκεντρωμένους Αυτόνομους Οργανισμούς, μπορεί ακόμα να είναι λιγότερο διαδεδομένη η λειτουργία τους, παρόλα αυτά το 67% των ερωτηθέντων που ανήκουν στην γενιά Z δήλωσαν είτε ότι έχουν ήδη εργαστεί είτε ότι θα ήθελαν να εργαστούν σε έναν τέτοιο οργανισμό. Η άνοδος στην δημοφιλία των DAOs και του metaverse εντάσσεται στην ευρύτερη τάση της απομακρυσμένης εργασίας και του δικαιώματος του εργαζομένου να δουλεύει από οπουδήποτε. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων οφείλουν να εκπαιδευτούν πάνω στα νέα δεδομένα και να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που φέρνει η περαιτέρω εφαρμογή των καινοτόμων εργαλείων ώστε η ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη με το χαμηλότερο ρίσκο.