Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018 με βάση τα οποία κατέγραψε αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 6%, προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης καθώς επίσης και πολύ καλές επιδόσεις στην Μόνιμη Στελέχωση με οργανικά έσοδα αυξημένα κατά 18%.

Ο Alain Dehaze, Group Chief Executive Officer ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Το πρώτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσαμε να επενδύουμε στον μετασχηματισμό και στην ψηφιοποίηση του Ομίλου Adecco, μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για καλές επιδόσεις, μετασχηματισμό και καινοτομία. Στον πυλώνα που σχετίζεται με τις επιδόσεις, η υποκείμενη ανάπτυξη εσόδων παρέμεινε καλή, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 10% στη Γαλλία, όπου και πάλι αναπτυσσόμαστε βάσει της ζήτησης της αγοράς. Το περιθώριο EBITA επηρεάστηκε αρνητικά από διάφορους μη υποκείμενους παράγοντες και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στους στρατηγικούς μας στόχους. Αυτός ο αντίκτυπος θα περιοριστεί μέσα στο 2018. Επιπρόσθετα, θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην επίτευξη ισχυρής ανάπτυξης της παραγωγικότητας που θα προκύψει από τις πρόσφατες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό».