Ο Όμιλος Adecco πραγματοποίησε μια έρευνα η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις των ανθρώπων για το Metaverse διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, την εθνικότητα, το μέγεθος της εταιρείας στην οποία εργάζονται και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί την στάση των ανθρώπων απέναντι στο Metaverse είναι η ηλικία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι νεότεροι σε ηλικία ερωτηθέντες, όπως οι εκπρόσωποι της γενιάς Z, γνωρίζουν τί είναι το Metaverse (62%) και πιστεύουν ότι στο προσεχές μέλλον θα αποτελέσει αντικείμενο της εργασίας τους (46%). Την ίδια άποψη έχουν και οι millennials, η γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν από τις αρχές του 1980 έως το 2000.

Όσο όμως μεγαλώνει η ηλικία των ερωτηθέντων, τόσο μειώνεται ο βαθμός εξοικείωσης με το Metaverse αλλά και η επιθυμία τους να εργαστούν σε αυτό, σε κάποιο στάδιο της ζωής τους. Ένας άλλος συντελεστής που καθορίζει τον βαθμό εξοικείωσης και αποδοχής των ερωτηθέντων απέναντι στο Metaverse είναι η εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα, το 75% όσων συμμετείχαν στην έρευνα και είχαν πολύ υψηλόβαθμη θέση στην επιχείρηση που εργάζονται, δήλωσαν ότι είναι εξοικειωμένοι με το Metaverse, εν αντιθέσει με όσους δεν είχαν υψηλή θέση, οι οποίοι δήλωσαν λιγότερο εξοικειωμένοι (51%). Επίσης, τα ανώτατα στελέχη υποστήριξαν ότι θέλουν κάποια στιγμή να εργαστούν στο Metaverse (66%) ενώ τα πιο junior στελέχη, όχι τόσο (18%).

Λατινική Αμερική: Μεγαλύτερη εξοικείωση για το Metaverse
Σύμφωνα με την έρευνα του Ομίλου Adecco, η γεωγραφική θέση φαίνεται να αποτελεί ακόμα ένα διαφοροποιητικό παράγοντα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξοικείωση και την αποδοχή της υιοθέτησης του Metaverse στην εργασία. Ειδικότερα, οι άνθρωποι που κατοικούν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής γνωρίζουν πολλά περισσότερα για το Metaverse (το 82% των κατοίκων έχει ήδη ακούσει για αυτό) και πιστεύουν ότι σύντομα θα αποτελέσει κομμάτι της εργασιακής τους καθημερινότητας (56%). Ένας παράγοντας που εξηγεί αυτή τη διαφορά στις απόψεις των ανθρώπων ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους είναι η εκπαίδευση που έχουν ήδη λάβει πάνω σε νέες τεχνολογίες όπως το metaverse, καθώς κάποιες χώρες εισάγουν, από το στάδιο του σχολείου ακόμα, ενότητες που αφορούν τις νέες τεχνολογίες ενώ έμφαση δίνεται και αργότερα, στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό νέες τεχνολογικές πρακτικές.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η κουλτούρα εμπιστοσύνης που υπάρχει σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, εν αντιθέσει με άλλες, σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. «Το Metaverse αναμένεται να αλλάξει δραματικά τους οργανισμούς, τις αγορές, τον κόσμο συνολικότερα, τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια ενώ η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εικονικό αυτό κόσμο, θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση προσφοράς και ζήτησης και στην αγορά εργασίας» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Ομίλου Adecco.