Αύξηση κατά 3 μονάδες σε σχέση με το 2020 παρουσίασε το ποσοστό γυναικών εργαζομένων στον Όμιλο Ελλάκτωρ, σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 που δημοσιεύτηκε. Αναλυτικότερα, όπως καταγράφει η εν λόγω έκθεση, το 44% των θέσεων των κεντρικών γραφείων καλύπτεται από γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ για πρώτη φορά, ο όμιλος απέσπασε βαθμολογία υψηλότερη από το όριο ένταξης από τον Bloomberg Global Equality Index.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των πολιτικών που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του, ο Όμιλος έθεσε ως βασική προτεραιότητα, σε εναρμόνιση με τις αρχές και τις αξίες του, την προώθηση της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο.

Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε μία σειρά πρωτοβουλιών, όπως η εφαρμογή νέας Πολιτικής Διαφορετικότητας, Ισοτιμίας & Συμπερίληψης, αλλά και η υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (WEPs). Επιπρόσθετα, αναφορικά με τον τομέα της Κοινωνίας, η συνεισφορά του Ομίλου Ελλάκτωρ για το 2022 ανήλθε στα €3,7 εκατ., με την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προσφοράς των τοπικών κοινωνιών, εθελοντικών δράσεων των εργαζομένων, αλλά και πρωτοβουλιών ουσιαστικής στήριξης της Νέας Γενιάς.

Έτσι, το 2022, οι εργαζόμενοι που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες ανέρχονται σε ποσοστό της τάξης του 80%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά σε διευθυντικά στελέχη άγγιξε το 81%.

Τέλος, όπως επισημαίνεται, το 92% των προμηθειών των εταιρειών του ομίλου προέρχονται από τοπικούς προμηθευτές και συνεργάτες στις χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου.