Στο πλαίσιο των ετήσιων επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»  η Βασιλική Αναγνώστου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net, τιμήθηκε με το επιχειρηματικό βραβείο “Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος”.

Πέρα από όλα τα άλλα, η βράβευση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία «αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση της συνεπούς πολιτικής του Ομίλου Epsilon Net, η οποία προωθεί την χωρίς διακρίσεις, ουσιαστική συμμετοχή σε θέσεις διοίκησης των στελεχών του Ομίλου, την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και ενεργή συμμετοχή όλων των στελεχών που προήλθαν από τις στρατηγικές κινήσεις διεύρυνσης και τις εξαγορές που πραγματοποίησε ο Όμιλος τα 2 τελευταία χρόνια, και τέλος, επιβραβεύει γυναίκες στελέχη,  με την επιλογή τους σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις ευθύνης».

Η σημαντική αναγνώριση της Βασιλικής Αναγνώστου έρχεται να προστεθεί σε σημαντικές άλλες διακρίσεις πανελλαδικού και ευρωπαϊκού βεληνεκούς που έχει λάβει ο Όμιλος της Epsilon Net για τις ολοκληρωμένες πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με κορυφαία εξ αυτών, τη 10η θέση σε όλη την Ευρώπη για την κατηγορία «Μεγάλες Επιχειρήσεις» στα «Europe’s Best Workplace 2022».