Την Πιστοποίησης του Great Place to Work έλαβε ο Όμιλος της Marine Tours, κατόπιν μεθοδικής και διεξοδικής αξιολόγησης από το Great Place to Work Hellas.

«Η πιστοποίηση αυτή είναι μια ακόμη επισφράγιση ότι ο Οργανισμός μας δεν είναι απλά ένας χώρος εργασίας. Είναι ένα περιβάλλον σεβασμού, ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών όπου όλοι οι άνθρωποί μας βλέπουν το έργο τους να αναγνωρίζεται. Έτσι, προοδεύουμε τόσο ο καθένας χωριστά, όσο και συλλογικά, παράγοντας Αξία για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τον Οργανισμό μας και την Κοινωνία ως σύνολο» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.