Με πάνω από μισό αιώνα δέσμευσης στην καινοτομία και την ανάπτυξη των ανθρώπων, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, διακρίθηκε στη 2η θέση της λίστας Best Workplaces Hellas 2024, στην κατηγορία 250+ εργαζόμενοι.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο της κίνησης και οδηγεί την αλλαγή μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Είναι ο επίσημος, αποκλειστικός διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και Μολδαβία, της PORSCHE AG και της SIXT GmbH στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν επίσης το ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ, με τρεις κάθετες μονάδες Yamaha προσφέροντας μία ολοκληρωμένη, 360 εμπειρία για τους λάτρεις την μηχανοκίνησης. Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας και αποτελούν μέλη της μεγάλης μας οικογένειας που τη χαρακτηρίζει το πάθος. Είναι εκείνοι που συνέβαλαν στη ανάδειξη του Ομίλου στη 2η θέση της Λίστας Best Workplaces Hellas 2024, στην κατηγορία 250+ εργαζόμενοι, δίνοντάς μας τη χαρά να διακριθούμε, ως ο πρώτος Ελληνικός Όμιλος Εταιρειών στον ευρύτερο Χώρο της Κίνησης που βραβεύεται για το εργασιακό του περιβάλλον.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός μοναδικού εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην Ακεραιότητα, τον Σεβασμό, την Εμπιστοσύνη και την Αριστεία, όπου ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αναπτυχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να είναι ο πραγματικός του εαυτός. Με αφετηρία την πρόσληψη, ο εργαζόμενος ξεκινάει να βιώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, το wellbeing και την υποστήριξη της οικογένειας και ανταμείβεται για την επίτευξη των στόχων μας.

Οι εργαζόμενοι βιώνουν την ανάπτυξη μέσα από προγράμματα, όπως τα Κέντρα Ανάπτυξης, το πρόγραμμα κάλυψης ανοιχτών θέσεων εργασίας από εργαζομένους και τα εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν την επιδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Το wellbeing περιλαμβάνει πρόγραμμα προάσπισης της υγείας, προληπτική ιατρική, μέριμνα για την συνταξιοδότηση, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, ενίσχυση του εθελοντισμού και πρόγραμμα ευέλικτης εργασίας.

Η προάσπιση του θεσμού της οικογένειας και η υποστήριξή της, είναι προτεραιότητα για εμάς, και γίνεται πράξη μέσω ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας, επιδότησης παιδικού σταθμού και διανομή δώρων για την τέλεση γάμου/ σύμφωνου συμβίωσης ή /και γέννησης τέκνου.
Από το 2021, διεξάγεται ετήσια Έρευνα Δέσμευσης με % δέσμευσης μεταξύ 85%- 90%. Με την ολοκλήρωση της Έρευνας, μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα με το σύνολο των συνεργατών μας και οργανώνουμε διατμηματικές ομάδες, για να αναλύσουμε τις απαντήσεις και να συλλέξουμε τις ιδέες τους για θέματα της εργασιακής ζωής, που οι ίδιοι έχουν αναγνωρίσει ότι μπορούν να βελτιωθούν.

Υποστηρίζουμε τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη και αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλες τις Πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου. Δεν είναι τυχαίο, ότι το 98% των ανθρώπων μας δηλώνει τα τελευταία 3 χρόνια, μέσω της Έρευνας Δέσμευσης Εργαζομένων, ότι ο Όμιλός μας δεν κάνει καμία διάκριση σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό. Στον τομέα του Diversity, εστιάζουμε στην κοινότητα των νευροαποκλινώντων (Neurodivergent) ατόμων και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών για την επιτυχή ενσωμάτωση τους στον χώρο εργασίας. Επενδύουμε καθημερινά στη δημιουργία μίας κουλτούρας που ενθαρρύνει την Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, την ανάπτυξη και την ευζωία των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα από διαφορετικές διαδρομές και να είναι ο εαυτός τους καθημερινά.