Ο Όμιλος Νovartis προχωρά στην έναρξη του προγράμματος Eταιρικής Υπευθυνότητας «Ανοιχτά Φτερά» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ).

Tο πρόγραμμα ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2018 και θα διεξαχθεί στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του Ι.Β.ΕΠ.Ε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο. Προσφέρει σε 200 συμμετέχοντες ηλικίας 18-35 ετών, κατάρτιση και δυνατότητα πιστοποίησης σε 5 δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, ενισχύοντας τη θέση των νέων στον επαγγελματικό στίβο. Τα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος είναι τα εξής: Web Designer, E-Commerce Consultant, Τουριστικά Επαγγέλματα – Receptionist, Γραμματεία Διοίκησης και υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Διευθύντρια Επικοινωνίας του ομίλου Novartis δήλωσε σχετικά: «Βασικός πυλώνας κάθε δραστηριότητας της Novartis είναι να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε. Καθώς η νεανική ανεργία αποτελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα για τη χώρα μας, αποφασίσαμε να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους νέους μας, που αποτελούν και την ελπίδα για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον. Με το Πρόγραμμα ’Ανοιχτά Φτερά’ τους εφοδιάζουμε με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενισχύσουν τη θέση τους στο διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον».