Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023 δημοσίευσε ο Όμιλος Quest. Σύμφωνα με αυτήν, το 2023 ο όμιλος απασχολούσε 2.975 εργαζόμενους, καταγράφοντας αύξηση 14,5% συγκριτικά με το 2022. Οι γυναίκες αποτελούν το 30% του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σχέση με το 2022, ενώ το 17% των εργαζομένων απασχολείται εκτός Ελλάδας.

Το 55% των εργαζομένων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-50 χρονών και το 18% στους κάτω των 30 ετών, ενώ για το 2023, το 79% των εργαζομένων του Ομίλου είχε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι 2.287 εργαζόμενοι ήταν πλήρους απασχόλησης (+11,6% από το 2022), ενώ οι μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 31,3%. Επιπρόσθετα, βάσει της Έκθεσης, το 2023 έγιναν συνολικά 900 προσλήψεις (+ 24% από το 2022), με το 29% να αφορά γυναίκες και το 46% εργαζόμενους κάτω των 30 ετών, ενώ καταγράφηκαν 424 αποχωρήσεις, με το 15,8% να αφορούν εθελούσιες αποχωρήσεις.

Παράλληλα, η Έκθεση επισημαίνει ότι ο Όμιλος Quest προσφέρει μία σειρά από παροχές στους εργαζομένους του, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό, ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δώρο γάμου ή γέννησης παιδιού, πρόγραμμα wellbeing και συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης. Ειδική μνεία γίνεται στις δράσεις για τη Γυναικεία Ενδυνάμωση, όπως την υπογραφή των Αρχών Γυναικείας Ενδυνάμωσης των Ηνωμένων Εθνών και τη διεξαγωγή της πρώτης σχετικής έρευνας, στην οποία συμμετείχε το 39% των γυναικών του Ομίλου, ενώ οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 20% των Διευθυντικών θέσεων.

Αναφορικά με την εκπαίδευση των εργαζομένων, η Έκθεση αναφέρει ότι το 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47.199 ώρες εκπαίδευσης, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το 2022, με το 89% των ανθρώπων του Ομίλου να λαμβάνει εκπαίδευση. Τέλος, ο εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν κατά μέσο όρο 17 ώρες, ενώ η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 506.775 ευρώ.