Στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2024 συμπεριλαμβάνονται δύο εταιρείες του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες».

Συγκεκριμένα, η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» είναι 6η στην κατηγορία των εταιρειών με 250+ εργαζόμενους, ενώ η «Delta Engineering ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» είναι 7η στην κατηγορία των εταιρειών με 50-250 εργαζόμενους.

Η εν λόγω διάκριση βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.