Τη δυνατότητα δωρεάν διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19 στους 328 εργαζομένους του και τις οικογένειές τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προσφέρει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της πανδημίας, ο Όμιλος προχωρά άμεσα στη δωρεάν διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου Μοριακής Ανίχνευσης (rRT-PCR) του ιού Covid-19 στους εργαζομένους του και τις οικογένειές τους, εφόσον το επιθυμούν, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Διαγνωστικό Εργαστήριο, από έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό και θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.