Ιδιωτική ξενάγηση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού του Μουσείου Μπενάκη οργάνωσε για τους εργαζομένους του, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν θησαυρούς και ιστορικά κειμήλια, μέσα από την παραστατική εξιστόρηση και παρουσίαση του Επιστημονικού Διευθυντή του μουσείου και αρχαιολόγου, Γιώργη Μαγγίνη. Η εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία συνδυάστηκε με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, εντάσσεται στον πυλώνα της προβολής και της ανάδειξης της τέχνης και του πολιτισμού και της συμβολής τους στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

«Επιδίωξή μας στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, είναι να εξασφαλίζουμε στους ανθρώπους μας πρόσβαση σε αναγνωρισμένα σημεία πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος όπου μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καλλιεργώντας ένα πνεύμα γόνιμου διαλόγου και διαρκούς αναζήτησης» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.