Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στον τομέα της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

«Σε έναν σύγχρονο κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται και απαιτεί την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, η υποστήριξη των νέων προς την επίτευξη των στόχων τους και η διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, κρίνονται σήμερα περισσότερο απαραίτητα από ποτέ» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Όμιλος στη σχετική του ανακοίνωση. Η διμερής συνεργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας που σχετίζεται με τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικών προϊόντων.
  • Την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ερευνητών και εργαζομένων σε ερευνητικά έργα ή ακόμη και σε διπλωματικές και μεταδιδακτορικές ερευνητικές εργασίες καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.
  • Τη μακροπρόθεσμη ερευνητική συνεργασία με τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία μηχανολογικών προϊόντων.
  • Την ευθεία και ανοιχτή επικοινωνία του Γραφείου Σταδιοδρομίας (Career Office) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την προώθηση των ανοιχτών θέσεων εργασίας στις ομάδες φοιτητών του ΕΜΠ, καθώς και την ενεργή συμμετοχή του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στις Ημέρες Καριέρας & Διασύνδεσης του ΕΜΠ.
  • Τη διοργάνωση διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της επιμόρφωσης των φοιτητών στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικών προϊόντων.