Ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία εξέδωσε ο Όμιλος Σαράντη, τονίζοντας πως τόσο η ασφαλής εργασία όσο και οι εργαζόμενοι on site είναι στο κέντρο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και συμβάλλουν ενεργά στην στοχοθεσία των επιχειρηματικών επιλογών του. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο Όμιλος στοχεύει μέχρι το τέλος του 2023 να έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση ISO 45001 σε όλες τις ενεργές του παραγωγικές μονάδες, ενώ πραγματοποιεί και διάφορες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ευημερία και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του.

Έτσι, υπό την αιγίδα του τμήματος HR, έχουν καθιερωθεί οι wellness days, στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνουν χώρα ημερίδες με ψυχολόγους και διατροφολόγους, εναλλακτικές μορφές σωματικής άσκησης (online yoga), step challenge και webinars για τη σωστή διατροφή και την ψυχική ανθεκτικότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας εργασιακής κουλτούρας που ενισχύει το work-life balance.

Παράλληλα, ο Όμιλος Σαράντη έχει επενδύσει στην σταθερή αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανθρώπων του σε όλες τις χώρες της δραστηριότητάς του, δίνοντας πρόσβαση σε 9.500 webinars μέσω της πλατφόρμας LinkedIn Learning, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της κουλτούρας της δια βίου μάθησης και εξέλιξης των εργαζόμενων. «Δέσμευση του Ομίλου είναι να προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που προάγει και εξελίσσει τους ανθρώπους του» καταλήγει η εν λόγω ανακοίνωση.