Έπειτα από τη διεξαγωγή του πρώτου προγράμματος εκπαίδευσης για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα, με τίτλο CSR School, που έλαβε χώρα το 2019 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online, λόγω της πανδημίας, από 2 Nοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου, με τη μορφή 12 webinars.

Η πρωτοβουλία, την οποία συνδιοργανώνουν το CSR Hellas, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους: να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικών με τη βιωσιμότητα, να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και στην απορρέουσα υπεύθυνη εταιρική διοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση και καθοδήγηση των νεότερων επαγγελματιών και ερευνητών, και να αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας αξίας με όρους βιωσιμότητας, που αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα.