Αύξηση σημείωσε το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα (το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται) στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,6% στο 54,8% από 54,2% στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Για το σύνολο του ΟΟΣΑ, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε 0,1% στο 68,3% από 68,2%, ενώ για την Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3% στο 67,2% από 66,9%, αντίστοιχα. Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (53,5%), το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα αυξήθηκε 1,3%. Το 2017 ανερχόταν στο 53,5% έναντι 49,4% το 2014, ενώ στην Ευρωζώνη ανερχόταν στο 66,3% έναντι 63,8%, αντίστοιχα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στην Ελλάδα η απασχόληση των γυναικών, των νέων έως 24 ετών και των ηλικίας άνω των 55 ετών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Ευρωζώνης.

Στις γυναίκες, το ποσοστό απασχόλησης στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν στο 45,3% έναντι 62,0% στην Ευρωζώνη. Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών ανερχόταν στο 14,4% έναντι 33,2% στην Ευρωζώνη και στους μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) στο 40,9% έναντι 58,4%, αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι στις ηλικίες 55-64 ετών καταγράφεται άνοδος της απασχόλησης πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Ταυτόχρονα, μικρότερες είναι οι διαφορές από την Ευρωζώνη στα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών και στις ηλικίες 25-54 ετών.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Ελλάδα ανερχόταν στο 64,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 έναντι 72,4% στην Ευρωζώνη και το ποσοστό στις ηλικίες 25-54 ετών στο 68,7% από 78,9%, αντίστοιχα. Τέλος, τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 σημείωσαν η Λιθουανία (κατά 0,8% στο 72,0%), η Εσθονία (κατά 0,7% στο 74,6%) και η Ισπανία (κατά 0,7% στο 62,4%). Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε στο Βέλγιο κατά 0,3% στο 63,8% και στο Λουξεμβούργο κατά 0,5% στο 66,5%.