Αύξηση κατά 0,5% σημείωσαν οι μισθοί στα 34 κράτη – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο δ’ τρίμηνο του 2013, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το διεθνή οργανισμό που καλύπτει τις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Σημειώνεται ότι στο γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους υπήρξε, επίσης, αύξηση κατά 0,4% των μισθών. Θετικά τα στοιχεία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι και για την παραγωγικότητα η οποία κινήθηκε κατά 0,4% υψηλότερα στο δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το κόστος ανά μονάδα εργασίας στο ίδιο διάστημα ενισχύθηκε κατά 0,1%. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον οργανισμό στα 48 εκατ. έφθασαν οι άνεργοι στα 34 κράτη – μέλη. Σημειώνεται ότι πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 15 εκατ. σε σύγκριση με τα επίπεδα που βρισκόταν η ανεργία το 2007. Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι οι προοπτικές απασχόλησης των νέων αλλά και των ανειδίκευτων εργαζομένων έχουν δυσκολέψει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας σαφώς της κρίσης που πλήττει την παγκόσμια οικονομία.