Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,8 χρόνια έως το 2050 λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Όπως αναφέρει η έκθεση, «η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης – δηλαδή η ηλικία στην οποία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κάποιος που εισήλθε στην αγορά εργασίας στα 22 μετά από πλήρη καριέρα χωρίς οποιαδήποτε μείωση στη σύνταξή του – αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5 χρόνια στη Δανία και την Εσθονία από το 2021 έως το 2050 και κατά 2,8 και 2,5 χρόνια στην Ελλάδα και την Ιταλία, αντίστοιχα.

Όπως σημειώνει ο ΟΟΣΑ, η σύνδεση ένα προς ένα των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2010 και ισχύει από φέτος. Εν μέρει, χάρη στη σύνδεση αυτή, η συνταξιοδοτική δαπάνη προβλέπεται να μειωθεί κατά 2% του ΑΕΠ το 2070 σε σχέση με το 2019, όταν ανερχόταν στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της ΕΕ (15,7% του ΑΕΠ). Οι αυστηρότεροι όροι συνταξιοδότησης συνέβαλαν στη βραδύτερη αύξηση των συνταξιούχων σε μία σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σημειώνεται στην έκθεση. Η έκθεση προβλέπει παράλληλα σημαντική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Όπως αναφέρει, «ο προβλεπόμενος πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) θα μειωθεί κατά 10% στον ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο έως το 2060, δηλαδή κατά 0,26% ετησίως.

Θα μειωθεί κατά 35% ή περισσότερο στην Ελλάδα, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, και περισσότερο από 25% στην Εσθονία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Ισπανία». Τέλος, όπως αναφέρει η έκθεση, η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης στο σύνολο του ΟΟΣΑ το 2020 ήταν τα 63,8 χρόνια για τους άντρες και τα 62,4 χρόνια για τις γυναίκες. Οι Ελληνίδες έβγαιναν πέρυσι στη σύνταξη σε χαμηλότερη ηλικία (58,1 χρόνια) από τις άλλες γυναίκες των χωρών του Οργανισμού, με συνέπεια να έχουν και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής (28,4 χρόνια).