Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, το 37,8% του πληθυσμού της Ελλάδας το 2020 θα είναι άνω των 65 ετών, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 79,7% το 2060, δοκιμάζοντας τα όρια του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία 40 χρόνια, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών ως ποσοστό αυτών που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία (15-64 ετών) αυξήθηκε από το 20% στο 31%, ενώ έως το 2060 το ποσοστό αυτό θα έχει πιθανότατα διπλασιαστεί, αγγίζοντας το 58%. Παράλληλα, τα άτομα ηλικίας 15 έως 64 ετών- αναμένεται να μειωθούν έως το 2060 κατά 35% ή και περισσότερο στην Ελλάδα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στη Λετονία, στη Λιθουανία και στην Πολωνία, με συνολική μείωση στον ΟΟΣΑ κατά 10%. Τέλος, η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα το 2018 ήταν τα 61,7 χρόνια για τους άντρες και τα 60 χρόνια για τις γυναίκες, όταν στον ΟΟΣΑ ήταν τα 65,4 έτη και τα 63,7 έτη αντίστοιχα.