Σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων με ανώτατη εκπαίδευση και ταλέντων σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς παρατηρείται στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, με το πλήγμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ για την οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι μεταναστεύουν διαρκώς σε τρίτες χώρες, με στόχο την αναζήτηση προσοδοφόρας εργασίας και κατ' επέκταση μιας καλύτερης ζωής. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του διεθνούς οργανισμού περίπου τέσσερις στους δέκα εργοδότες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης.

Ταλέντα-εργαζόμενους δυσκολεύεται να βρει το 42% των εργοδοτών στην Ελλάδα και ακολουθούν οι εργοδότες στη Γερμανία με 40%, στην Ιταλία με 34% και στη Γαλλία με 21%. Αναλυτικότερα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά ότι η Ευρώπη -σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που υποδέχονται περισσότερους κορυφαίους επιστήμονες απ’ όσους στέλνουν στο εξωτερικό- συνεισφέρει τα μέγιστα στην παγκόσμια αγορά των κορυφαίων επιστημόνων. Ειδικοί υπολογίζουν παράλληλα ότι μέχρι το 2020, μόνο ο ψηφιακός τομέας της Ευρώπης θα έχει έλλειψη 900.000 εξειδικευμένων εργαζομένων. Τ

ην ίδια στιγμή η γερμανική οικονομία θα βιώσει την έλλειψη ενός εκατομμυρίου εργαζομένων, που είναι ειδικευμένοι στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι ακόμη μεγαλύτερη στην Ασία, ειδικά στην Ιαπωνία και την Ινδία, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 81% και 64%. Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ σε όλη την υφήλιο οι απαιτήσεις δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας έχουν μεταβληθεί λόγω της ταχείας παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής. Η κλίμακα του προβλήματος ποικίλλει, ωστόσο, σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Στις περισσότερες χώρες, μεγάλος αριθμός εργοδοτών παραπονιέται ότι δεν μπορεί να βρει εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, σε πολλές χώρες, οι απόφοιτοι κολεγίων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ευκαιριών εργασίας που να ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Οι ελλιπείς ωστόσο δεξιότητες περιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων αυτών ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αγορά εργασίας και ειδικά ως προς το πώς θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.