Καταρρίπτει το «μύθο του τεμπέλη» Έλληνα, πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας έρχεται δεύτερη στην κατάταξη των λαών με τις περισσότερες «εργατοώρες».

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2014 ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δούλεψε 2.034 ώρες, κάτι που μεταφράζεται σε 42 ώρες εβδομαδιαίως, περισσότερες δηλαδή  από κάθε άλλο Ευρωπαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι Ελβετοί εργαζόμενοι δούλεψαν κατά μέσο όρο 1.619 ώρες το χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 38 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει 40% περισσότερο (ή 600 ώρες για την ακρίβεια) μέσα σε ένα χρόνο σε σύγκριση με τον μέσο Γερμανό εργαζόμενο. Μεταξύ των 35 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο οι εργαζόμενοι στο Μεξικό (2.226 ώρες), τη Χιλή (2029 ώρες) και τη Νότια Κορέα (2.090 ώρες το 2011) εργάστηκαν περισσότερες ώρες από τους Έλληνες.

Οι πιο «τεμπέληδες», πάντα βάσει της έκθεσης του ΟΟΣΑ, είναι οι Ολλανδοί που εργάζονται κατά μέσο όρο μόλις 1.381 ώρες το χρόνο. Όσο για τους Αμερικανούς εργάζονται κατά μέσο όρο 1.790 ώρες, ακριβώς πάνω από το μέσο όρο (1.765 ώρες) των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η μεγάλη διαφορά στις ώρες εργασίας ανάμεσα σε Έλληνες και στους υπολοίπους Ευρωπαίους οφείλεται στο ότι η ελληνική αγορά εργασίας αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είναι αυτοαπασχολούμενοι και εργάζονται πολλές ώρες, στο μεγάλο αριθμό εργαζομένων μερικής απασχόλησης, όπως και στις περισσότερες ημέρες άδειας συγκριτικά με την Ελλάδα στη συγκεκριμένη χώρα.