Οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα πρέπει να γίνονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την έκθεση.

Την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα εισηγείται εκ νέου στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ. Στο σκέλος της έκθεσης που αφορά τη Δημόσια Διοίκηση αναφέρεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει αλλαγή στο καθεστώς εργασίας που ισχύει στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση, εφ’ εξής οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα πρέπει να γίνονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα.

Το ζήτημα είχε τεθεί στην έκθεση του Οργανισμού το 2011, ωστόσο δεν έγινε καμία ενέργεια, καθώς απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τα λοιπά, η έκθεση επισημαίνει πρόοδο στον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη για «περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων με “καθαρά” και “αντικειμενικά” κριτήρια».Επιπρόσθετα, σε έκθεση του οργανισμού με τίτλο «Μια ματιά στις συντάξεις» φαίνεται ότι οι Ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι πληρώνουν ήδη ακριβά την κρίση.

Οι πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβληθεί πλήττουν σημαντικά τα συστήματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης, πλην όμως ακόμα κι έτσι οι σχετικές δαπάνες θα αυξηθούν, ως αποτέλεσμα της ταχύρρυθμης αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά μάλιστα ότι μέχρι το 2050 τα περισσότερα κράτη-μέλη του θα έχουν αυξήσουν το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια.