Στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιρλανδία, ο αριθμός των εργαζόμενων νέων κάτω των 30 ετών μειώθηκε στο μισό από το 2007 έως το 2014, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Society at a Glance 2016).

Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, παρά την ανάκαμψη, το ποσοστό απασχόλησης των νέων έμεινε στάσιμο μετά το 2010 και ακόμη και σήμερα είναι χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν την κρίση. Παράλληλα, γίνεται όλο και δυσκολότερο «για τους νέους με χαμηλές δεξιότητες να βρουν μία εργασία, πόσο μάλλον μία σταθερή εργασία στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον», όπως δήλωσε ο Στέφανος Σκαρπέτας, Διευθυντής Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ.

Περίπου 40 εκατομμύρια νέοι στις χώρες του ΟΟΣΑ, που αντιστοιχούν στο 15% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών, δεν σπουδάζουν, δεν έχουν εργασία ή πρακτική εξάσκηση (not in education, employment or training, NEETs). Ο υψηλός αριθμός NEETs αποτελεί και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, που εκτιμάται μεταξύ 360 και 605 δισεκ. δολαρίων ή μεταξύ του 0,9% και 1,5% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ. Εν κατακλείδι, οι νέοι που σταμάτησαν το σχολείο στα 16, χωρίς να ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν πάνω από το 30% των NEETs.

Οι νέοι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι 1,5 φορές πιθανότερο να είναι NEETs και 2-2,25 φορές πιθανότερο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία. Οι γυναίκες είναι κατά μέσο όρο 1,4 φορές πιθανότερο να γίνουν NEETs από ότι οι άνδρες.