Το πτυχίο είναι το ισχυρότερο «όπλο», σε περίοδο οικονομικής κρίσης, κατά της ανεργίας.

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΟΟΣΑ στα μέλη του μέσα από την έκθεση «Εκπαίδευση σε μια ματιά 2014» που δημοσιοποίησε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ε.Ε. Τα στοιχεία, τα οποία αφορούν στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν αυτή την ανάγκη: το 2012, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ το 8% των αποφοίτων λυκείου ήταν εκτός της αγοράς εργασίας, στη χώρα μας το ποσοστό αυτό είχε «εκτοξευθεί» στο 24%. Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2012, το ποσοστό των άνεργων αποφοίτων γυμνασίου στη χώρα μας είχε παρουσιάσει αύξηση κατά 10 μονάδες.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανέργων παρουσιάζονται στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2012, το 21,1% των νέων στην Ελλάδα με πτυχίο δεν είχε εργασία, ενώ ακόμη χαμηλότερο -15,1%- ήταν το ποσοστό των ανέργων με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό. Περισσότερο «ευάλωτες» στην ανεργία είναι οι γυναίκες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το ποσοστό όσων βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας φθάνει το 20% έναντι 14% των ανδρών. Στην έκθεση του ΟΟΣΑ παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, αλλά και τις δραστικές μειώσεις που έγιναν στους μισθούς των εκπαιδευτικών.