Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 5,5% τον Ιανουάριο του 2018 στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν, στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, 34,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι, 1,9 εκατομμύρια περισσότεροι από τον Απρίλιο του 2008. Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 8,6% τον Ιανουάριο, ενώ μειώθηκε κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας ή περισσότερο στη Σλοβενία (κατά 0,3 στο 5,9%) και την Ολλανδία (κατά 0,2 στο 4,2%). Παράλληλα, αυξήθηκε κατά 0,2 στην Ιταλία στο 11,1%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του Νοεμβρίου 2017.

Από την άλλη, εκτός της Ευρωζώνης, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,3% στο Ισραήλ (3,7%), στην Ιαπωνία (σε 2,4%), κατά 0,1% στην Κορέα (3,6%) και στο Μεξικό (3,3%). Σταθερό διατηρήθηκε στις ΗΠΑ (4,1%) ενώ αυξήθηκε κατά 0,1% στον Καναδά  (5,9%). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, τον Φεβρουάριο το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μειώθηκε κατά 0,1 στον Καναδά (5,8%). Αναφορικά με τα δύο φύλα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών του ΟΟΣΑ (5,6%) παρέμεινε ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των ανδρών (αμετάβλητο στο 5,4%).

Σημειώνεται ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού ανεργίας για τις γυναίκες και τους άνδρες κυμάνθηκε μεταξύ 0,1 και 0,4 ποσοστιαίων μονάδων. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας είναι σημαντικά υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ, όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών τον Ιανουάριο ήταν 0,7% υψηλότερο από εκείνο των ανδρών.

Αντίστροφα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών υπερέβαινε το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες κατά 0,3 σε Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, το ποσοστό ανεργίας του ΟΟΣΑ για τους νέους (άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών) μειώθηκε κατά 0,2 τον Ιανουάριο (11,4%), σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχή μηνιαία πτώση, αλλά παραμένει υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό των άλλων ηλικιών.