Την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από 1,4% το 2017 στο 2,3% το 2018, προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με βάση την έκθεση του για τις οικονομικές προοπτικές των χωρών - μελών του που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα.

Χαρακτηριστικά, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανεργίας, ο ΟΟΣΑ προβλέπει τη μείωση του ποσοστού της από το στο 21,7% φέτος, στο 20,5% το 2018 και από 23,5% το 2016, ενώ για το 2019 αναμένει να υποχωρήσει στο 19,5%. «Η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα μειώνεται, αλλά παραμένει εξαιρετικά μεγάλη, περιορίζοντας τις πιέσεις στις τιμές και τους μισθούς», όπως ενδεικτικά αναφέρεται. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 1,2% φέτος, στο 1% το 2018 και το 1,2% το 2019.

Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και το 2018 και πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2019.  Επιπρόσθετα, για το 2019, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2%. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις θα είναι οι οδηγοί της ανάκαμψης, καθώς θα ανταποκριθούν στη μειωμένη πολιτική αβεβαιότητα και τη σταδιακή βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών, ενώ οι εξαγωγές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, στηριζόμενες στην αυξανόμενη εξωτερική ζήτηση, σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας μπορεί να εστιασθεί καλύτερα στην προστασία των οικογενειών, ιδιαίτερα εκείνων με παιδιά και γονείς χωρίς εργασίας.