Στο 3,3% διαμορφώνεται η εκτίμηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2017, σύμφωνα με την έκθεση «Global Economic Outlook».

Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι η επίτευξη του στόχου για τις δημόσιες δαπάνες θα δράσει καταλυτικά για την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, στην προσπάθεια εξόδου της παγκόσμιας οικονομίας από την παγίδα της χαμηλής ανάπτυξης. Όσον αφορά τις αναπτυγμένες χώρες, αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, λόγω της «χαλάρωσης» της δημοσιονομικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, το αμερικανικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2017 και κατά 3% το 2018.

Σχετικά με την Ευρωζώνη, προσδοκάται ανάπτυξη 1,6% και 1,7% αντίστοιχα, ενώ για την Ιαπωνία, αναμένονται ρυθμοί ανάπτυξης 1% και 0,8%. Για το σύνολο των 35 χωρών – μελών του ΟΟΣΑ, εκτιμάται αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% το 2017 και κατά 2,3% το 2018. Κάνοντας ειδική αναφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο Οργανισμός αναμένει επιβράδυνση της κινεζικής ανάπτυξης στο 6,4% και στο 6,1% αντίστοιχα, ενώ αντίθετα, για την Ινδία αναμένει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 7,5%.